Википедија:Нацрти — разлика између измена

+
(+)
(+)
 
=== Објављивање нацрта ===
Објављивање нацрта тражи од уредника да користи функцију [[En:Wikipedia:Moving a page|премештања странице]] да би је преместио у главни именски простор/именски простор чланака. То значи да ће анонимни уредници или регистрирани уредници који нису [[Википедија:Аутоматски потврђени корисници|аутоматски потврђени]], морати да траже објављивање нацрта уметањем одговарајућих шаблона за [[Википедија:Захтеви за премештање|тражење премештања странице]] у своје нацрте. Editors may also optionally submit drafts for review via the [[Википедија:Articles for creation|articles for creation]] process.
[[En:Wikipedia:Moving a page]]
 
Чланак направљен у именском простору нацрт не припада уређивачу који га је направио, те било који други корисник може уређивати, објављивати, преусмеравати, спајати или тражити брисање било којег нацрта.{{refn|group=note|name=editing policy|[[Википедија:Правила уређивања|Правила уређивања]] Википедије примењују се на све странице, укључујући нацрте.}}
 
 
==== Као резултат расправе о брисању ====
Чланци се могу преместити да би постали нацрт као резултат [[Википедија:Чланци за брисање|расправе о брисању]], посредно након брисања и [[Википедија:Захтеви за враћање|захтева за враћање]]. Када вршите такво премештање, додајте везу на првобитну расправу о брисању и одлуку да се чланак премести у именски простор нацрт. <!--[[Википедија:Корисниковање]] се односи на стављање претходно избрисане странице у кориснички простор--> Аутори требају покушати да разумеју и одговоре на разлог премештања у статус нацрта, а затим да користе процес подношења ([[Википедија:Чланци за прављење|ЧзП]]) да би се страница вратила у [[Википедија:Главни именски простор|ГИП]]. Аутору се препоручује да поставља питања другим уредницима или да користи шаблон {{tl|Помозите ми}}.
Articles may be moved to become a draft as a result of a [[WP:AfD|deletion discussion]], indirectly following deletion and a [[Wikipedia:Requests for undeletion|request for undeletion]]. When performing such a move, link to the original deletion discussion and the decision to move the article into draftspace. <!--[[Wikipedia:Userfication]] refers to putting a undeleted page in userspace--> Authors should try to understand and respond to the reason for moving to draft status, and then use the [[WP:AfC|AfC]] submission process to have the page moved back to mainspace. The author is encouraged to ask other editors questions, or to use the {{tl|Help me}} template.
 
==== Приликом прегледа нових страница ====
Заједница је дозволила да се нови чланци преместе у именски простор нацрт као алтернатива брисању.
 
У наставку се налази скуп најбољих пракси које треба следити приликом премештања чланка у именски простор нацрт. Као део прегледа нових страница, непрегледана страница се може ту преместити ако:
 
# тема има неку потенцијалну вредност'',''
# чланак не задовољава тражени стандард ''и''
# нема доказа о активном побољшавању.
#''или'' када аутор јасно има сукоб интереса (в. [[Википедија:Сукоб интереса|сукоб интереса]]).
 
Детаљније о горњем тексу:
 
''Има неку вредност''
==== During new page review ====
The community has also allowed for new articles to be moved to draft space as an alternative to deletion. Below are a set of best practices to follow when draftifying an article in these circumstances. As part of the review of new pages, an unreviewed page may be moved to draft if:
 
: 1а. на пример, тема је -донекле- значајна (ако није, чланак би требало означити за брзо брисање према критеријуму [[Википедија:Критеријуми за брзо брисање|Ч4]] или предложити за брисање на страници [[Википедија:Чланци за брисање|ЧзБ]]; немојте израђивати нацрте-смеће).
# the topic has some potential merit, ''and''
# the article does not meet the required standard, ''and''
# there is no evidence of active improvement.
# ''or'' when the author clearly has a conflict of interest (per [[WP:COIEDIT]]).
 
''Не задовољава тражени стандард''
Expanding on the above:
 
: 2а. Страница очигледно није спремна за ГИП. Не испуњава ни критеријуме да буде [[Википедија:Клица|клица]]; не би имала велика шансе да прође расправу на страници ЧзБ; или испуњава неки [[Википедија:Критеријуми за брзо брисање|критеријум за брзо брисање]].
''Has some merit''
: 2б. Тема изгледа неважно, чланак вероватно није вредан труда да се поправи, те није велики губитак ако се избрише због истека рока у именском простору нацрт.
: 1a. for example, the topic is plausibly notable (if not, it should be speedy-deleted under [[WP:A7|A7]] or nominated at [[WP:AfD|AfD]]; do not draftify junk).
: 2ц. Тема није нова тема која ће вероватно бити од интереса за више људи (као што су теме о актуелним догађајима).
: 2д. Страница је недавна творевина неискусног уредника. (Старе странице и странице искусних уредника, заслужују расправу на страници ЧзБ).
 
''Нема доказа о активном побољшавању''
''Does not meet the required standard''
: 2a. The page is obviously unready for mainspace. It does not meet [[WP:STUB]]; or it would have very little chance of survival at AfD; or it meets any [[WP:CSD|speedy deletion criterion]].
: 2b. The topic appears unimportant, is possibly not worth the effort of fixing, and no great loss if deleted due to expiring in draftspace.
: 2c. The topic is not a new topic likely to be of interest to multiple people (such as current affairs topics).
: 2d. The page is a recent creation by an inexperienced editor. (Old pages, and pages by experienced editors, deserve an AfD discussion).
 
: 3а. Нема доказа да корисник активно ради на чланку.
''No evidence of active improvement''
: 3b. There is no assertion that the page belongs in mainspace, such as a clear statement to that effect in the edit history, or on the talk page, or a revert of a previous draftification.
: 3a. There is no evidence of a user actively working on it.
: 3b. There is no assertion that the page belongs in mainspace, such as a clear statement to that effect in the edit history, or on the talk page, or a revert of a previous draftification.
 
''When the author clearly has a conflict of interest''