Банка — разлика између измена

1.045 бајтова додато ,  пре 1 године
(.)
 
== Глобализација у банкарској индустрији ==
 
{{rut}}
У модерном времену дошло је до огромних смањења препрека глобалној конкуренцији у [[банкарска индустрија|банкарској индустрији]]. Повећање [[телекомуникација]] и других финансијских технологија, као што је Блумберг, омогућило је банкама да прошире свој досег широм света, јер више не морају бити блиски купци како би управљали својим финансијама и својим ризиком. Раст прекограничних активности такође је повећао потражњу за банкама које могу пружати различите услуге преко граница различитим националностима. Међутим, упркос овим смањењима баријера и расту прекограничних активности, банкарска индустрија није ни приближно глобализована као неке друге индустрије. У САД, на пример, врло мало банака се чак брине о [[Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act of 1994|Ригл-Ниловом закону]], који промовише ефикасније међудржавно банкарство. У великој већини земаља широм света, тржишно учешће банака у страном власништву је тренутно мање од десетине свих тржишних удела банака у одређеној држави. Један од разлога што банкарска индустрија није у потпуности глобализована је да је погодније да локалне банке дају кредите малим предузећима и појединцима. С друге стране, за велике корпорације није важно у којој се држави налази банка, јер су финансијске информације корпорације доступне широм света.<ref>{{cite journal |url=https://scholar.google.nl/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=WXWj19cAAAAJ&citation_for_view=WXWj19cAAAAJ:9yKSN-GCB0IC |title=To what extent will the banking industry be globalized? A study of bank nationality and reach in 20 European nations |first=Allen N |last=Berger |first2=Qinglei |last2=Dai |first3=Steven |last3=Ongena |first4=David C |last4=Smith |date=1 March 2003 |access-date=28 January 2016 |journal=[[Journal of Banking & Finance]] |volume=27 |issue=3 |pages=383–415 |doi=10.1016/S0378-4266(02)00386-2 |via=[[Google Scholar]]}}</ref>
In modern time there has been huge reductions to the barriers of global competition in the banking industry. Increases in telecommunications and other financial technologies, such as Bloomberg, have allowed banks to extend their reach all over the world, since they no longer have to be near customers to manage both their finances and their risk. The growth in cross-border activities has also increased the demand for banks that can provide various services across borders to different nationalities.
However, despite these reductions in barriers and growth in cross-border activities, the banking industry is nowhere near as globalized as some other industries. In the US, for instance, very few banks even worry about the Riegle–Neal Act, which promotes more efficient interstate banking. In the vast majority of nations around the globe the market share for foreign owned banks is currently less than a tenth of all market shares for banks in a particular nation. One reason the banking industry has not been fully globalized is that it is more convenient to have local banks provide loans to small business and individuals. On the other hand, for large corporations, it is not as important in what nation the bank is in, since the corporation's financial information is available around the globe.<ref>{{cite journal |url=https://scholar.google.nl/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=WXWj19cAAAAJ&citation_for_view=WXWj19cAAAAJ:9yKSN-GCB0IC |title=To what extent will the banking industry be globalized? A study of bank nationality and reach in 20 European nations |first=Allen N |last=Berger |first2=Qinglei |last2=Dai |first3=Steven |last3=Ongena |first4=David C |last4=Smith |date=1 March 2003 |access-date=28 January 2016 |journal=[[Journal of Banking & Finance]] |volume=27 |issue=3 |pages=383–415 |doi=10.1016/S0378-4266(02)00386-2 |via=[[Google Scholar]]}}</ref>
 
== Референце ==