Владина агенција — разлика између измена

не могу бити владине а недржавне
(не могу бити владине а недржавне)
{{Преместити|Владина агенција}}
{{bez_izvora}}
{{глобализуј}}
'''Јавне''' или '''владинеВладине агенције''' су специфична су врста [[Невладинавладина организација|недржавнихдржавних субјеката]] којима је поверено вршење [[Управна делатност|управне делатности]].
 
== Јавне агенције у Србији ==
Јавне агенције су у наше [[Законодавна власт|законодавство]] Србије уведене релативно скоро, доношењем тзв. ''Закона о јавним агенцијама'' из [[2005]]. године. За сада се Закон о јавним агенцијама делимично примењује на, на пример, Агенцију за приватизацију, [[Агенција за привредне регистре|Агенцију за привредне регистре]] и Агенцију за лиценцирање стечајних управника. Класификацију свих агенција према нашим прописима Републике Србије није могуће прецизно извршити, те је свако разврставање условног карактера, али је, због донекле различитог правног режима којим су подвргнуте, пожељно разликовати јавне агенције као недржавне субјекте са јавним овлашћењима и тзв. државне агенције, или како их многи називају „стручне службе Владе“Владе” као посебне управне организације у саставу државне управе.{{појаснити|reason=како нешто владино може бити недржавно}}
 
== Делатност ==
Јавне агенције су Законом дефинисане као организације које се оснивају за развојне, стручне или регулаторне послове од општег интереса, јер таква тела могу делотворније да врше те послове него органи државне управе, нарочито ако се у целини или претежно могу финансирати од цена коју плаћају корисници услуга. Оне могу вршити и друге послове повезане са сврхом њиховог оснивања, а јавним агенцијама се могу посебним законом, као јавно овлашћење, поверити и послови државне управе - они послови који се уопште и могу поверавати, а то су:
# Доношење прописа за извршавање закона и других општих аката Народне скупштине и Владе (а ти прописи, наравно, морају одговарати прописима које доносе органи државне управе);
# Решавање у првом степену у управним стварима (када решења доноси директор јавне агенције, а о жалби на решење решава министарство у чијем су делокругу послови јавне агенције);
 
[[Категорија:Управно право]]
[[Категорија:ЈавнаВладина агенцијаневладина организација]]
 
[[ru:Федеральное агентство]]
[[uk:Органи публічної влади]]
Анониман корисник