Нернстова једначина — разлика између измена

нема резимеа измене
(.)
[[Датотека:Galvanic cell with no cation flow.png|мини|317x317пискел|[[Галванска ћелија]], школски пример за примену Нернстове једначине.]]
'''Нернстова једначина''' је једначина за [[електродни потенцијал]] и користи се у [[Elektrohemija|електрохемији]]. До овог израза први је дошао немачки нобеловац, [[Валтер Нернст]], по коме је и добила име. За општи случај полуреакције [[Оксидо-редукција|оксидо-редукције]]:
 
<chem>Ox + ze- -> Red</chem>
Нернстова једначина има облик:
 
<math>{\ E = E^o + \frac{RT}{zF}ln\frac{a_oa_{ox}}{a_ra_{red}}}</math>
 
где је
: z – број размењених [[Електрон|електрона]] у горенаведеној реакцији [[Оксидо-редукција|оксидо-редукције]]
: F – [[Фарадејева константа]] (96 485 [[Кулон|C]] [[Мол (јединица)|mol]]<sup>-1</sup>)
: a<sub>oox</sub>, a<sub>rred</sub> – активитети оксиданса и редуктора у раствору
 
== Нернстова једначина при нормалним условима ==
Пребацивањем из [[Природни логаритам|природног]] (''ln'') у [[Логаритам|декадни логаритам]] (''log''), разломак се множи са 2,303, што даље се формулише као:
 
<math>\ln 10 = \log_e 10 = 2,303</math>
 
<math>{\ E = E^o + \frac{2,303RT}{zF}log\frac{a_{ox}}{a_{red}}}</math>
 
При [[Нормални услови|нормалним условима]] од 25 [[Степен целзијуса|°C]] (298 К) и [[Атмосферски притисак|атмосферском притиску]] од 1 [[Атмосферски притисак|atm]], Нернстова једначина узима скраћен, врло често коришћен облик:
 
<math>{\ E = E^o + \frac{0,059}{z}log\frac{a_{ox}}{a_{red}}}</math>
 
где је z број размењених [[Електрон|електрона]] у реакцији [[Оксидо-редукција|оксидо-редукције]].
 
== Извођење Нернстове једначине ==
[[Датотека:Walther Nernst 1900s.jpg|мини|[[Нијемци|Немачки]] [[Физичка хемија|физикохемичар]], [[Нобелова награда за хемију|нобеловац]], [[Валтер Нернст]].]]
 
 
До Нернстове једначине се уобичајено долази на два начина. Извођењем на основу [[Нернстова осмотска теорија|Нернстове осмотске теорије]] преко [[Осмотски притисак|осмотских притисака]] и [[Термодинамика|термодинамичким]] извођењем преко [[Хемијски потенцијал|хемијских]] и електрохемијских потенцијала, што је и приказано у наставку.
 
За [[Повратна хемијска реакција|реверзибилну]] и [[Изотермски процес|изотермску]] хемијску реакцију у којој се размењују ''zF'' [[Кулон|кулона]] наелектрисања општег облика:
 
<chem>aA\,+ bB\,+ ...<=>[{\pm zF}] cC\,+ dD\,+ ... </chem>
 
[[Gibsova slobodna energija|слободна Гибсова енергија]] при константној [[Температура|температури]] и [[Притисак|притиску]] износи:
 
<math>-\Delta G_{T,P}=zFE_{T,P}</math>
 
при чему је [[електромоторна сила]] [[Elektrohemija|електрохемијског]] система при истим условима:
 
<math>E_{T,P} = -\frac{\Delta G_{T,P}}{zF}</math>
 
Израз који повезује слободну Гибсову енергију и хемијски потенцијал<math>-\Delta G = \sum n_i \mu _i, \mu _i = \mu_i^o + RT \ln a</math>
 
<math>\Delta G = \sum n_i \mu _i^o + RT \ln \frac{a_C^c\cdot a_D^d}{a_A^a \cdot a_B^b}</math>
 
<math>\Delta G = - RT \ln K + RT \ln \prod a_i^{n_i}</math>
 
<math>E = \frac{RT}{zF} \ln K - \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_C^c\cdot a_D^d}{a_A^a \cdot a_B^b}</math>
 
<math>\Delta G^o = \sum n_i \mu _i^o = RT \ln K</math>
 
Одакле следи да стандардна електромоторна сила електрохемијског система износи:
 
<math>E^o = - \frac{\Delta G^o}{zF} = \frac{RT}{zF} \ln K </math>
 
док [[електромоторна сила]] равнотежног електрохемијског система износи:
 
<math>E = E^o - \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_C^c\cdot a_D^d}{a_A^a \cdot a_B^b}</math>
 
Знајући [[Логаритам#Употреба логаритамске функције|математичка логаритамска правила]], знак испред [[Природни логаритам|природног логаритма]] може се заменити [[Реципрочна вредност|реципрочном]] вредношћу разломка, при чему се добија класични облик Нернстове једначине:
 
<math>{\ E = E^o + \frac{RT}{zF}ln \frac{a_A^a \cdot a_B^b}{a_C^c\cdot a_D^d} = E^o + \frac{RT}{zF}ln \frac{a_{ox}}{a_{red}}}</math>
 
== Стандардни електродни потенцијал ==
Будући да је немогуће одредити апсолутну вредност [[Редокс-потенцијал|електродног потенцијала]], користе се референтне [[Електрода|електроде]] у односу на које се мери и упоређује потенцијал других електрода.
Стандардни електродни потенцијал је константа карактеристична за посматрани редокс-пар, која представља електродни потенцијал Е када су активитети оксиданса и редуктора једнаки јединици.
 
Постоје две скале које се највише користе у [[Хемија|хемији]], релативна водонична скала потенцијала (приказана у табели) коју је поставио [[Валтер Нернст]] и скала апсолутних потенцијала. Њен креатор је [[Vilhelm Ostvald|Оствалд]] и она је нешто мање у употреби. Нернстова релативна водонична скала потенцијала је, после [[Периодни систем|Периодног система елемената]], најбоља класификација елемената. Почетна [[премиса]] је да је електродни потенцијал [[Водонична електрода|водоничне електроде]], где атомски [[водоник]] настаје [[Електролитичка дисоцијација|дисоцијацијом]] молекулског водоника, износи нула. У односу на ту електроду, мери се разлика потенцијала свих осталих елемената. Игром случаја, водоник се на тој скали налази приближно на средини.
 
Помоћу релативне водоничне скале потенцијала се може:
 
* предвидети смер [[Spontani proces|слободног тока]] хемијске реакције при [[Стандардни услови за температуру и притисак|стандардним условима]]
* одредити вредности стандардне [[Електромоторна сила|електромоторне силе]] и других [[Термодинамички процеси|термодинамичких величина]] који из ње произилазе ([[Gibsova slobodna energija|слободна енергија]], [[ентропија]], [[енталпија]]...)
* одредити [[стандардни електродни потенцијал]] у нестандардним условима
* предвидети редослед [[Електролитичка дисоцијација|електролитичког разлагања]] компоненти у раствору.
 
Стандардни електродни потенцијал је константа карактеристична за посматрани редокс-пар, која представља електродни потенцијал Е када су активитети [[Oksidacioni agens|оксиданса]] и [[Redukujući agens|редуктора]] једнаки јединици.
 
{| class="sortable" style="border-spacing: 2px; border: 1px solid darkgray; padding:10px"
|- style="display:none"
|&
| class="noprint" | -9
|- style="display:none"
|Zz
|{{eqm}}
|Ag(''s'') + {{Chem|Br|-}}
| +0.07133
| class="noprint" |<ref name="van" />
|-
|{{eqm}}
|2 [[Thiosulfate|{{chem|S|2|O|3|2−}}]]
| +0.08
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|2 {{chem|link=Ammonium hydroxide|NH|4|OH}}(''aq'')
| +0.092
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|Hg(''l'') + 2 {{OH-}}
| +0.0977
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Cu(NH|3|)|2|+}} + 2 {{chem|NH|3}}(''aq'')
| +0.10
| class="noprint" |<ref name="Bar" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Ru(NH|3|)|6|2+}}
| +0.10
| class="noprint" |<ref name="Bar2" />
|-
|{{eqm}}
|2 {{chem|NH|4|+}} + 4 {{OH-}}
| +0.11
| class="noprint" |<ref name="Gre" />
|-
|{{eqm}}
|Mo(''s'') + 4 -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.11
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|Ge(''s'')
| +0.12
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|link=Methane|CH|4}}(''g'')
| +0.13
| class="noprint" |<ref name="Bar" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|link=Methanol|CH|3|OH}}(''aq'')
| +0.13
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|H|2|S}}(''g'')
| +0.14
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Sn|2+}}
| +0.15
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Cu|+}}
| +0.159
| class="noprint" |<ref name="Bar" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|SO|2}}(''aq'') + 2 -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.16
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|UO|2|+}}
| +0.163
| class="noprint" |<ref name="Bar2" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|SO|2}}(''aq'') + 2 -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.17
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Ti|3+}} + -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.19
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|Sb(''s'') + -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.20
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|2 {{chem|link=Magnetite|Fe|3|O|4}}(s) + -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.22
| class="noprint" |<ref name="Pang2007" />{{rp|p.100}}
|-
|{{eqm}}
|Ag(''s'') + {{chem|Cl|-}}
| +0.22233
| class="noprint" |<ref name="van" />
|-
|{{eqm}}
|As(''s'') + 3 -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.24
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|Ge(''s'') + -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.26
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|U|4+}} + 2 -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.273
| class="noprint" |<ref name="Bar2" />
|-
|{{eqm}}
|Re(''s'')
| +0.300
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|Bi(''s'')
| +0.308
| class="noprint" |<ref name="van" />
|-
|{{eqm}}
|Cu(''s'')
| +0.337
| class="noprint" |<ref name="Bar" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|V|3+}} + -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.34
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|[Fe(CN)|6|]|4-}}
| +0.3704
| class="noprint" |<ref>{{Cite journal|last=Rock|first=Peter A.|date=February 1966|title=The Standard Oxidation Potential of the Ferrocyanide-Ferricyanide Electrode at 25° and the Entropy of Ferrocyanide Ion|journal=The Journal of Physical Chemistry|volume=70|issue=2|pages=576–580|doi=10.1021/j100874a042|issn=0022-3654}}</ref>
|-
|{{eqm}}
|Fc(''s'')
| +0.4
| class="noprint" |<ref>{{cite journal|last=Connelly|first=Neil G.|author2=Geiger, William E.|date=1 January 1996|title=Chemical Redox Agents for Organometallic Chemistry|journal=Chemical Reviews|volume=96|issue=2|pages=877–910|doi=10.1021/cr940053x|pmid=11848774}}</ref>
|-
|{{eqm}}
|'''4{{OH-}}(''aq'')'''
| +0.401
| class="noprint" |<ref name="Atk" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Mo|3+}} + 4 -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.43
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|link=Methane|CH|4}}(''g'') + -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.50
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|S(''s'') + 2 -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.50
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|Cu(''s'')
| +0.520
| class="noprint" |<ref name="Bar" />
|-
|{{eqm}}
|C(''s'') + -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.52
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|3 {{chem|I|-}}
| +0.53
| class="noprint" |<ref name="Atk" />
|-
|{{eqm}}
|2 {{chem|I|-}}
| +0.54
| class="noprint" |<ref name="Atk" />
|-
|{{eqm}}
|Au(''s'') + 4 {{chem|I|-}}
| +0.56
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|H|3|AsO|3}}(''aq'') + -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.56
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|Au(''s'') + 2 {{Chem|I|-}}
| +0.58
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|MnO|2}}(''s'') + 4 {{OH-}}
| +0.595
| class="noprint" |<ref name="CRC" />
|-
|{{eqm}}
|2 S(''s'') + 3 -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.60
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|MoO|2}}(''s'') + 2 -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.65
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|[[Датотека:Hydrochinon2.svg|веза=Hydroquinone|110x110пискел]]
| +0.6992
| class="noprint" |<ref name="van" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|link=Hydrogen Peroxide|H|2|O|2}}(''aq'')
| +0.70
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|Tl(''s'')
| +0.72
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|PtCl|4|2-}} + 2 {{chem|Cl|-}}
| +0.726
| class="noprint" |<ref name="Bar2" />
|-
|{{eqm}}
|2 {{chem|link=Ferrous|Fe|2+}} + 3 -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.728
| class="noprint" |<ref name="Pang2007" />{{rp|p.100}}
|-
|{{eqm}}
|Se(''s'') + 3 -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.74
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|Pt(''s'') + 4 {{Chem|Cl|-}}
| +0.758
| class="noprint" |<ref name="Bar2" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Fe|2+}}
| +0.77
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|Ag(''s'')
| +0.7996
| class="noprint" |<ref name="van" />
|-
|{{eqm}}
|2 Hg(''l'')
| +0.80
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|link=Nitrogen dioxide|NO|2}}(''g'') + -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.80
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Fe|2|O|3}}(''s'') + 10 {{OH-}}
| +0.81
| class="noprint" |<ref name="webelements_fe" />
|-
|{{eqm}}
|Au(''s'') + 4 {{chem|Br|-}}
| +0.85
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|Hg(''l'')
| +0.85
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|[IrCl|6|]|3-}}
| +0.87
| class="noprint" |<ref name="atkinshriver" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|HMnO|4|-}}
| +0.90
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Hg|2|2+}}
| +0.91
| class="noprint" |<ref name="Bar" />
|-
|{{eqm}}
|Pd(''s'')
| +0.915
| class="noprint" |<ref name="Bar2" />
|-
|{{eqm}}
|Au(''s'') + 4 {{chem|Cl|-}}
| +0.93
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Mn|3+}} + 2 -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.95
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|Au(''s'') + 2 {{Chem|Br|-}}
| +0.96
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|3{{chem|link=Ferrous|Fe|2+}} + 4 -{H<sub>2</sub>O}-
| +0.98
| class="noprint" |<ref name="Pang2007" />{{rp|p.100}}
|-
|{{eqm}}
|{{chem|[HXeO|4|]|-}} + 4 {{OH-}}
| +0.99
| class="noprint" |<ref name="webelements_xe">{{cite web|url=http://www.webelements.com/xenon/compounds.html|title=compounds information|work=Xenon|publisher=WebElements Periodic Table of the Elements}}</ref>
|-
|{{eqm}}
|{{chem|link=Vanadyl ion|[VO]|2+}}(''aq'') + -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.0
| class="noprint" |<ref name="Cotton">{{Cotton&Wilkinson6th}}.</ref>
|-
|{{eqm}}
|{{chem|TeO|2}}(''s'') + 4 -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.02
| class="noprint" |<ref name="Cotton">{{Cotton&Wilkinson6th}}.</ref>
|-
|{{eqm}}
|2 {{Chem|Br|-}}
| +1.066
| class="noprint" |<ref name="van" />
|-
|{{eqm}}
|2 {{chem|Br|-}}
| +1.0873
| class="noprint" |<ref name="van" />
|-
|{{Eqm}}
|{{Chem|Cu(CN)|2|-}}
| +1.12
|<ref name="Bar" />
|-
|{{eqm}}
|HIO(''aq'') + 2 -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.13
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|Au(''s'') + 2 {{Chem|Cl|-}}
| +1.15
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|H|2|SeO|3}}(''aq'') + -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.15
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|2 Ag(''s'') + -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.17
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|link=Chlorine dioxide|ClO|2}}(''g'') + -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.18
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|Xe(''g'') + 11 {{OH-}}
| +1.18
| class="noprint" |<ref name="webelements_xe" />
|-
|{{eqm}}
|Pt(''s'')
| +1.188
| class="noprint" |<ref name="Bar2" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|HClO|2}}(''aq'')
| +1.19
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|link=Iodine|I|2}}(''s'') + 6 -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.20
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|ClO|3|−}} + -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.20
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Mn|2+}} + 2 -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.224
| class="noprint" |<ref name="van" />
|-
|{{eqm}}
|'''2 -{H<sub>2</sub>O}-'''
| +1.229
| class="noprint" |<ref name="Atk" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|link=Tris(bipyridine)ruthenium(II) chloride|[Ru(bipy)|3|]|2+}}
| +1.24
| class="noprint" |<ref name="CRC" />
|-
|{{eqm}}
|Xe(''g'') + 7 {{OH-}}
| +1.24
| class="noprint" |<ref name="webelements_xe" />
|-
|{{eqm}}
|{{Chem|Tl|+}}
| +1.25
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|2 {{chem|Cr|3+}} + 7 -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.33
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|2 {{Chem|Cl|-}}
| +1.36
| class="noprint" |<ref name="Atk" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Co|3+}} + 2 -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.42
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|[[Hydrazine|{{chem|N|2|H|5|+}}]] + 2 -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.42
| class="noprint" |<ref name="Gre" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|I|2}}(''s'') + 2 -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.44
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|HBrO(''aq'') + 2 -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.45
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Pb|2+}} + 2 -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.460
| class="noprint" |<ref name="Bar" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Pb|2+}} + 2 -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.468
| class="noprint" |<ref name="Bar" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Br|2}}(''l'') + 6 -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.48
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Cl|2}}(''g'') + 6 -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.49
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Cl|-}}(''aq'') + -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.49
| class="noprint" |<ref name="CRC" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Mn|2+}} + 4 -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.51
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|link=Hydrogen peroxide|H|2|O|2}}(''aq'')
| +1.51
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|Au(''s'')
| +1.52
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Ni|2+}} + 2 {{OH-}}
| +1.59
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Ce|3+}}
| +1.61
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Cl|2}}(''g'') + 2 -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.63
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|2 {{chem|Ag|+}} + 3 -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.67
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|HClO(''aq'') + -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.67
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Pb|2+}}
| +1.69
| class="noprint" |<ref name="Bar" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|link=Manganese(IV) oxide|MnO|2}}(''s'') + 2 -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.70
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Ag|+}} + -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.77
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|2 -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.78
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Co|2+}}
| +1.82
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|Au(''s'')
| +1.83
| class="noprint" |<ref name="Bar" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|BrO|3|−}} + -{H<sub>2</sub>O}-
| +1.85
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Ag|+}}
| +1.98
| class="noprint" |<ref name="Bar" />
|-
|{{eqm}}
|2 [[Sulfate|{{chem|SO|4|2-}}]]
| +2.010
| class="noprint" |<ref name="van" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|O|2}}(''g'') + -{H<sub>2</sub>O}-
| +2.075
| class="noprint" |<ref name="Bar2" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|MnO|2}}(''s'') + 2 -{H<sub>2</sub>O}-
| +2.09
| class="noprint" |
|-
|{{eqm}}
|Xe(''g'') + 3 -{H<sub>2</sub>O}-
| +2.12
| class="noprint" |<ref name="webelements_xe" />
|-
|{{eqm}}
|Xe(''g'') + 6 -{H<sub>2</sub>O}-
| +2.18
| class="noprint" |<ref name="webelements_xe" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|Fe|3+}} + 4 -{H<sub>2</sub>O}-
| +2.20
| class="noprint" |<ref name="wou">{{cite web|url=https://people.wou.edu/~courtna/ch412/redox.htm|title=Oxidation Reduction Chemistry of the Elements|last=Courtney|first=Arlene|date=|work=Ch 412 Advanced Inorganic Chemistry: Reading Materials|publisher=Western Oregon University}}</ref>
|-
|{{eqm}}
|Xe(''g'') + 2 HF(''aq'')
| +2.32
| class="noprint" |<ref name="webelements_xe" />
|-
|{{eqm}}
|{{chem|XeO|3}}(''aq'') + 3 -{H<sub>2</sub>O}-
| +2.42
| class="noprint" |<ref name="webelements_xe" />
|-
|{{eqm}}
|2 {{Chem|F|-}}
| +2.87
| class="noprint" |<ref name="atkinshriver">{{cite book|title=Inorganic Chemistry|last=Atkins|first=Peter|publisher=W. H. Freeman|year=2010|isbn=978-1-42-921820-7|edition=5th|pages=153}}</ref><ref name="Atk" /><ref name="Bar" />
|-
|{{eqm}}
|2 HF(''aq'')
| +3.05
| class="noprint" |<ref name="Bar" />
|-
|{{eqm}}
|Kr(''g'') + 2 {{Chem|F|-}}(''aq'')
| +3.27
| class="noprint" |<ref>{{cite journal|last=Leszczyński|first=P.J.|last2=Grochala|first2=W.|year=2013|title=Strong Cationic Oxidizers: Thermal Decomposition, Electronic Structure and Magnetism of Their Compounds|url=http://acta.chem-soc.si/60/60-3-455.pdf|journal=Acta Chim. Slov.|volume=60|issue=3|pages=455–470|doi=}}
</ref>
== Види још ==
* [[Редокс-потенцијал]]
* [[Галвански елемент]]
* [[Валтер Нернст]]
* [[Нернстова осмотска теорија]]
* [[Elektrohemija|Електрохемија]]
 
== Напомене ==
689

измена