Хирург — разлика између измена

Значај Египатских хирурга огледа се у томе шта су они дала велики допринос школовању Грчких хирурга, и оснивању две велике медицинске школе. Једна је била у Грчкој, друга у Александрији. Ове школе су постојале од 500. године п.н.е. све до оснивања и успона Западног римског царства. Посебно место заузима хирургија класичног периода Грчке (460-130. п. н. е.), тј. медицина Хипократове школе. Хипократ (460 -370 п. н. е.) је много писао сам предавао о хирургији. Медицина се у то време развила више него икада раније. Хипократ је наглашавао Важност рационалног поступка лечења заснованог на студиозним закључцима За разлику од ранијих закључака углавном заснованих на предрасудама и емоцијама.
 
Период од 150. године пре н.е. до средњег века представља дуги период Грчко грчко- римске медицине. Континуитет између Грчке и Римске медицини је разумљив с обзиром на Политичким и друштвене околности тог доба. Александријска Медицина је такође била пролазна. Велики регистратор медицинске праксе тог доба је веома предано сам озбиљно сређивао Целзус. Сматра се да он највероватније није ни био лекар.
 
Велико име свог времена био је славни римски лекар Гален. Гален је писао о анатомији, физиологији, фармакологији, интерној медицини, хирургији, итд. Заправо је ауторитативно писао о свим медицинским темама свог времена. У хирургију је увео конце направљене од животињских црева.<ref>Mitrović M. (1993), ''Upotreba šavnog materijala u hirurgiji'', Beogradski izdavačko – grafički zavod, Beograd</ref>
Анониман корисник