Михаил Булгаков — разлика између измена

(.)
[[File:Bulgakov 1962 Title page.jpg|thumb|Живот господина Де Молиереа (1962)]]
[[File:Bulgakov The Days of the Turbins 1926.jpg|thumb|Извођење „Дана Турбина” у МХАТ-у, реж. К. Станиславски, 1926]]
 
{{рут}}
{{refbegin|30em}}
=== Приповетке и романи ===
=== Позоришни комади, либрета, филмски сценарији ===
* '''Зојкин стан''' (рус. Зойкина квартира), [[драма]], [[1925]], у [[СССР]]-у изведена [[1926]], изашла у масовној штампи [[1982.]]
* '''DaniДани TurbinaТурбина''' (rusрус. Дни Турбиных), dramaдрама napisanaнаписана naна osnoviоснову romanaромана "Bijela„Бела garda"гарда”, [[1925.]], uу [[SSSRСССР]]-uу izvedenaизведена [[1925.]], izašlaизашла uу masovnojмасовној nakladiциркулацији [[1955.]]
* '''BijegБег''' (rusрус. Бег), dramaдрама, [[1926.]]-[[1928.]]
* '''GrimizniГримизно otokострво''' (rusрус. Багровый остров), dramaдрама, [[1927.]], uу [[SSSRСССР]]-uу izdanaиздана [[1968.]]
* '''MagijaМагија prijetvornikaпретворника''' (rusрус. Кабала святош), dramaдрама, [[1929.]], (uу SSSRСССР-uу izvedenaизведена [[1936.]]); [[1931.]] cenzuraцензура jeје dopustilaдопустила izvedbuизведбу sс nizomнизом kraćenjaкраћења podпод nazivomназивом "Moliere"„Молиер”, noали uу takvomтаквом oblikuоблику jeје bilaбила odgođenaодгођена
* '''AdamАдам iи EvaЕва''' (rusрус. Адам и Ева), dramaдрама, [[1931.]]
* '''SlaboumniСлабоумни ŽurdenЖурден''' (rusрус. Полоумный Журден), dramaдрама, [[1932.]], uу [[SSSRСССР]]-uу izdanaиздана [[1965.]]
* '''BlaženstvoБлаженство (sanсан inženjeraинжењера RejnaРејна)''' (rusрус. Блаженство [сон инженера Рейна]), dramaдрама, [[1934.]], uу [[SSSRСССР]]-uу izdanaиздана [[1966.]]
* '''RevizorРевизор''' (rusрус. Ревизор), [[filmskiфилмски scenarijсценарио]], [[1934.]]
* '''PosljednjiПоследњи daniдани (AleksandarАлександар PuškinПушкин)''' (rusрус. Последние дни [Александр Пушкин]), dramaдрама, [[1935.]], uу [[SSSRСССР]]-uу izdanaиздана [[1955.]]
* '''NeobičanНеобичан događajдогађај, iliили RevizorРевизор''' (rusрус. Необычайное происшествие, или Ревизор), dramaдрама premaпрема komedijiкомедији [[NikolajНиколај VasiljevičВасиљевич GogoljГогољ|NikolajaНиколаја GogoljaГогоља]], [[1935.]]
* '''IvanИван VasiljevičВасиљевич''' (rusрус. Иван Васильевич), dramaдрама, [[1936.]]
* '''MininМинин iи PožarskiПожарски''' (rusрус. Минин и Пожарский), [[libretoлибрето]] zaза operuоперу, [[1936.]], uу [[SSSRСССР]]-uу izdanиздан [[1980.]]
* '''CrnoЦрно moreморе''' (rusрус. Чёрное море), libretoлибрето zaза operuоперу, [[1936.]], uу [[SSSRСССР]]-uу izdanиздан [[1988.]]
* '''RachelРашел''' (rusрус. Рашель), libretoлибрето zaза operuоперу premaпрема motivimaмотивима noveleновеле "Mademoiselle„-{Мадемоиселле Fifi"Фифи}-” [[GuyГи deде MaupassantМопасан|GuyaГија deде MaupassantaМопасана]], [[1937.]]-[[1939.]], uу [[SSSRСССР]]-uу izdanиздан [[1988.]]
* '''BatumБатум''' (rusрус. Батум), dramaдрама oо mladostiмладости StaljinaСтаљина, prvobitanпрвобитан nazivназив "Pastir"„Пастир” (rusрус. Пастырь), [[1939.]], uу [[SSSRСССР]]-uу izdanaиздана [[1988.]]
* '''DonДон QuijoteКихот''' (rusрус. Дон Кихот), [[libretoлибрето]] zaза operuоперу premaпрема romanuроману [[Miguel de Cervantes Saavedra|MiguelaМигела deде CervantesaСервантеса]], [[1939.]]
 
=== Новеле ===
* '''Сећање...''' (рус. Воспоминание...), новела посвећена смрти [[Лењин]]а, [[1924.]]
* '''Ханска ватра''' (рус. Ханский огонь), [[1924.]]
* '''Убрус с петлом''' (рус. Полотенце с петухом), циклус „Билешке„Белешке младог лекара”, [[1925.]]
* '''Крштење окретањем''' (рус. Крещение поворотом), циклус „Билешке„Белешке младог лекара”, [[1925.]]
* '''ČeličnoЧелично grloгрло''' (rusрус. Стальное горло), ciklusциклус "Bilješke„Белешке mladogмладог liječnika"лекара”, [[1925.]]
* '''MećavaМећава''' (rusрус. Вьюга), ciklusциклус "Bilješke„Белешке mladogмладог liječnika"лекара”, [[1925.]]
* '''MrkliМркли mrakмрак''' (rusрус. Тьма египетская), ciklusциклус "Bilješke„Белешке mladogмладог liječnika"лекара”, [[1925.]]
* '''IzgubljenoИзгубљено okoоко''' (rusрус. Пропавший глаз), ciklusциклус "Bilješke„Белешке mladogмладог liječnika"лекара”, [[1925.]]
* '''ZvjezdaniЗвездани osipосип''' (rusрус. Звёздная сыпь), ciklusциклус "Bilješke„Белешке mladogмладог liječnika"лекара”, [[1925.]]
* '''BoemaБоема''' (rusрус. Богема), [[1925.]]
* '''PraznikПразник saса sifilisomсифилисом''' (rusрус. Праздник с сифилисом), humorističnaхумористична novelaновела, [[1925.]]
* '''PričaПрича oо karoкаро asovimaасовима''' (rusрус. Бубновая история), [[1926.]]
* '''JaЈа samсам ubioубио''' (rusрус. Я убил), [[1926.]]
* '''Морфијум''' (рус. Морфий), [[1926.]]
* '''Трактат о стану''' (рус. Трактат о жилище), зборник "Трактат„Трактат о стану"стану”, [[1926.]]
* '''Псалам''' (рус. Псалом), зборник "Трактат„Трактат о стану"стану”, [[1926.]]
* '''Четири портрета''' (рус. Четыре портрета), зборник "Трактат„Трактат о стану"стану”, [[1926.]]
* '''Језеро ракије''' (рус. Самогонное озеро), зборник "Трактат„Трактат о стану"стану”, [[1926.]]
 
=== Публицистика и фељтони ===
* '''У друштву и свету''' (рус. В обществе и свете), [[1924.]]
* '''У позоришту Зимина. Скице оловком''' (рус. В театре Зимина. Наброски карандашом), [[1923.]]
* '''У школи градића -{III}- InternacionaleИнтернационале''' (rus. В школе городка III Интернационала), [[1923.]]
* '''MoskovskaМосковска tvornicaфабрика zaза popravkeпоправке tramvajaтрамваја''' (rusрус. Вагонно-ремонтный завод московского трамвая), [[1922.]]
* '''RatРат vodeводе saса željezomжељезом''' (rusрус. Война воды с железом), ogledоглед, [[1924.]]
* '''ZvrkoviЗвркови naна kotačimaколосецима''' (rusрус. Волчки на колесах), [[1922.]]
* '''VratiteВратите platformuплатформу!''' (rusрус. Восстановите платформу!), [[1925.]]
* '''GenijalnaГенијална ličnostличност''' (rusрус. Гениальная личность), [[1925.]]
* '''PropastПропаст ŠurkeШурке-opunomoćenikaопуномоћеника. DoslovnaДословна pričaприча radničkogрадничког dopisnikaдописника''' (rusрус. Гибель Шурки-уполномоченного. Дословный рассказ рабкора), [[1924.]]
* '''GlavГлав-politполит-liturgijaлитургија''' (rusрус. Глав-полит-богослужение), [[1924.]]
* '''NesretnikНесретник-VsevolodВсеволод. PovijestИсторија jednogједног bezobrazlukaбезобразлука''' (rusрус. Горемыка-Всеволод. История одного безобразия), [[1925.]]
* '''DržavnaДржавна tvornicaфабрика mineralnihминералних vodaвода iи voćnihвоћних sokovaсокова''' (rusрус. Государственный завод минеральных и фруктовых вод № 1), [[1922.]]
* '''BučniБучни rajрај''' (rusрус. Громкий рай), [[1926.]]
* '''BudućeБудуће perspektiveперспективе''' (rusрус. Грядущие перспективы), [[1919.]]
* '''DvolikiДволики ČemsЧемс''' (rusрус. Двуликий Чемс), [[1925.]]
* '''PosaoПосао ideиде''' (rusрус. Дело идет), RabočajaРабочаја gazetaгазета, [[MoskvaМосква]], [[11. kolovoza]]август [[1922.]]
* '''PosaoПосао seсе širiшири''' (rusрус. Дело расширяется), RabočajaРабочаја gazetaгазета, [[MoskvaМосква]], [[22. kolovoza]]август [[1922.]]
* '''DanДан našegaнашега životaживота''' (rusрус. День нашей жизни), NakanuneНакануне, [[BerlinБерлин]] - [[MoskvaМосква]], [[2. rujna]]септембар [[1923.]]
* '''DječjaДечја pričaприча''' (rusрус. Детский рассказ), SovetskijСоветскиј artistартист, [[MoskvaМосква]], [[1. siječnja]]јануар [[1939.]]
* '''DinamitДинамит!!!''' (rusрус. Динамит!!!), GudokГудок, [[MoskvaМосква]], [[30. rujna]]септембар [[1925.]]
* '''NepristranoНепристрано saslušanjeсаслушање''' (rusрус. Допрос с беспристрастием), GudokГудок, [[MoskvaМосква]], [[9. kolovoza]]август [[1924.]]
* '''KvasacКвасац iи bilješkeбелешке''' (rusрус. Дрожжи и записки), GudokГудок, [[MoskvaМосква]], [[30. lipnja]]јун [[1925.]]
* '''ĐavolijadaЂаволијада. PripovijestПриповест oо tomeтоме kakoкако suсу blizanciблизанци pogubiliпогубили poslovođuпословођу''' (rusрус. Дьяволиада. Повесть о том, как близнецы погубили делопроизводителя), NedraНедра, [[MoskvaМосква]], ožujakмарт [[1924.]], № 4
* '''EgipatskaЕгипатска mumijaмумија. PričaПрича članaчлана SindikataСиндиката''' (rusрус. Египетская мумия. Рассказ члена Профсоюза), SmehačСмехач, LЛ., [[10. rujna]]септембар [[1924.]], № 16
* '''ŽeljeniЖељени vlakвоз''' (rusрус. Желанный платило), GudokГудок, [[MoskvaМосква]], [[10. listopada]]октобар [[1924.]]
* '''ZačaranoЗачарано mjestoместо''' (rusрус. Заколдованное место), GudokГудок, [[MoskvaМосква]], [[9. siječnja]]јануар [[1925.]]
* '''DokazДоказ ljubaviљубави''' (rusрус. Залог любви), GudokГудок, [[MoskvaМосква]], [[12. veljače]]фебруар [[1925.]]
* '''ZaporošciЗапорошци pišuпишу pismoписмо turskomтурском sultanuсултану''' (rusрус. Запорожцы пишут письмо турецкому султану), GudokГудок, [[MoskvaМосква]], [[3. lipnja]]јун [[1925.]]
* '''ZasjedanjeЗаседање uу nazočnostiназочности članaчлана''' (rusрус. Заседание в присутствии члена), GudokГудок, [[MoskvaМосква]], [[17. lipnja]]јун [[1924.]]
* '''ZvjezdaniЗвездани osipосип''' (rusрус. Звездная сыпь), MedicinskijМедицинскиј rabotnikработник, [[MoskvaМосква]], kolovozавгуст [[1926.]], № 29, № 30
* '''ZvuciЗвуци nezemaljskeнеземаљске polkeполке''' (rusрус. Звуки польки неземной), GudokГудок, [[MoskvaМосква]], [[19. studenog]]новембар [[1924.]]
* '''StjegonošeСтегоноше budućihбудућих bojevaбојева. DanДан 3-eg. rujnaсептембра''' (rusрус. Знаменосцы грядущих боев. День 3-го сентября) RabočajaРабочаја gazetaгазета, [[MoskvaМосква]], [[5. rujna]]септембар [[1922.]]
* '''ZlaćaniЗлаћани gradград''' (rusрус. Золотистый город), NakanuneНакануне, [[BerlinБерлин]] - [[MoskvaМосква]], rujanсептембар-listopadоктобар [[1923.]]
* '''BiblifetčikБиблифетчик''' (rusрус. Библифетчик), [[Podlistak|feljton]]фељтон, [[1924.]]
* '''ZamoranЗаморан putпут. MonologМонолог upraveуправе. NijeНије bajkaбајка, negoнего istinitaистинита pričaприча.''' (rusрус. Беспокойная поездка. Монолог начальства. Не сказка, а быль), feljtonфељтон, [[1923.]]
* '''BezobrazlukБезобразлук uу tvorniciфабрици "Jarig„Јариг”"''' (rusрус. Безобразия на заводе „Яриг“), feljtonфељтон, [[1922.]]
* '''ApotekaАпотека''' (rusрус. Аптека), feljtonфељтон, [[1925.]]
* '''AutoklaveАутоклаве trebaтреба dobitiдобити, aа odjelодел dograditiдоградити''' (rusрус. Автоклавы нужно получить, а корпус достроить), feljtonфељтон, [[1922.]]
* '''AkatistАкатист našojнашој kvalitetiквалитети''' (rusрус. Акафист нашему качеству), feljtonфељтон, [[1926.]]
* '''AmeričkiАмерички radniciрадници namнам dajuдају svojсвој trudтруд''' (rusрус. Американские рабочие отдают нам свой труд), feljtonфељтон, [[1922.]]
* '''BananaБанана iи SidarafСидараф''' (rusрус. Банан и Сидараф), feljtonфељтон, [[1924.]]
* '''KupališnaКупалишна službenicaслужбеница IvanИван''' (rusрус. Банщица Иван), feljtonфељтон, [[1925.]]
* '''BelobrisovaБелобрисова knjižicaкњижица. NotesНотес''' (rusрус. Белобрысова книжка. Формат записной), feljtonфељтон izdanиздан uу [[BerlinБерлин]]uу [[1924.]]
* '''BračnaБрачна katastrofaкатастрофа''' (rusрус. Брачная катастрофа), feljtonфељтон, [[1924.]]
* '''UpalaУпала mozgovaмозгова''' (rusрус. Воспаление мозгов), feljtonфељтон, [[1926.]]
* '''UkletiУклети HolandezХоландез''' (rusрус. Летучий голландец), feljtonфељтон, [[1926.]]
* '''LošЛош tipтип''' (rusрус. Паршивый тип), feljtonфељтон, [[1926.]]
* '''PasПас kojiкоји govoriговори''' (rusрус. Говорящая собака), feljtonфељтон, [[1924.]]
* '''DvolikiДволики ČemsЧемс''' (rusрус. Двуликий Чемс), [[novelaновела]]
* '''DokazДоказ ljubaviљубави''' (rusрус. Залог любви), novelaновела
* '''ZvuciЗвуци nezemaljskeнеземаљске polkeполке''' (rusрус. Звуки польки неземной), novelaновела
* '''ZlatneЗлатне prepiskeпреписке FerapontaФерапонта FerapontovičaФерапонтовича KaporcevaКапорцева''' (rusрус. Золотые корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича Капорцева), feljtonфељтон, [[1926.]]
* '''ZlaćaniЗлаћани gradград''' (rusрус. Золотистый город), novelaновела
* '''IgraИгра prirodeприроде''' (rusрус. Игра природы), novelaновела
* '''KakoКако seсе ButonБутон ženioженио''' (rusрус. Как Бутон женился), novelaновела
* '''KondukterКондуктер iи članчлан carskeцарске obiteljiпородице''' (rusрус. Кондуктор и член императорской фамилии), novelaновела
* '''KotačКотао sudbineсудбине''' (rusрус. Колесо судьбы), novelaновела
* '''MademoiselleМадемоиселле ŽannaЖанна''' (rusрус. Мадмазель Жанна), novelaновела
* '''MrtviМртви hodajuходају''' (rusрус. Мертвые ходят), novelaновела
* '''MoskvaМосква crvenokamenaцрвенокамена''' (rusрус. Москва краснокаменная), novelaновела
* '''OniОни hočejuжеле pokazatда svojuпокажу obrazovanostсвоју образованост...''' (rusрус. Они хочуть свою образованность показать...)
* '''OО koristiкористи alkoholizmaалкохолизма''' (rusрус. О пользе алкоголизма), novelaновела
* '''TrgТрг naна kotačimaточковима''' (rusрус. Площадь на колесах), feljtonфељтон, [[1926.]]
* '''PodПод staklenimстакленим nebomнебом''' (rusрус. Под стеклянным небом), novelaновела
* '''DoživljajiДоживљаји pokojnikaпокојника''' (rusрус. Приключения покойника), novelaновела
* '''ProsvjećenjeПросвећење sс krvoprolićemкрвопролићем''' (rusрус. Просвещение с кровопролитием), novelaновела
* '''PutneПутне zabilješkeзабилешке''' (rusрус. Путевые заметки), novelaновела
* '''PosaoПосао dostižeдостиже 30 stupnjevaступњева''' (rusрус. Работа достигает 30 градусов)
* '''SjajnaСјајна svakidašnjicaсвакидашњица''' (rusрус. Самоцветный быт), feljtonфељтон, [[1926.]]
* '''KontaktomКонтактом poпо lubanjiлубањи''' (rusрус. Смычкой по черепу)
* '''VrloВрло mnogoмного''' (rusрус. Сорок сороков)
* '''SpiritističkaСпиритистичка seansaсеанса''' (rusрус. Спиритический сеанс)
* '''RedРед naна redред''' (rusрус. Стенка на стенку), novelaновела
* '''PrijestolnicaПрестолница uу notesuнотесу''' (rusрус. Столица в блокноте), novelaновела
* '''ŽoharБувашваба''' (rusрус. Таракан), novelaновела
* '''RepРеп kojiкоји seсе grizeгризе''' (rusрус. Угрызаемый хвост), novelaновела
* '''VidarВидар''' (rusрус. Целитель), novelaновела
* '''CrniЦрни magмаг''' (rusрус. Черный маг)
* '''ChansonШансон d'eteдете''' (rusрус. Шансон д'этэ)
* '''ŠprehenШпрехен ziзи dojčдојч?''' (rusрус. Шпрехен зи дейтч?)
* '''BioБио jeје svibanjмај...''' (rusрус. Был май...)
* '''VodaВода životaживота''' (rusрус. Вода жизни), feljtonфељтон, [[1926.]]
* '''BudućeБудуће perspektiveперспективе''' (rusрус. Грядущие перспективы), feljtonфељтон, [[1919.]]
* '''UУ kavaniкафани''' (rusрус. В кафе), feljtonфељтон, [[1920.]]
* '''TjedanНедеља prosvjećenjaпросвећења''' (rusрус. Неделя просвещения), feljtonфељтон, [[1921.]]
* '''TrgovačkaТрговачка renesansaренесанса''' (rusрус. Торговый ренессанс), feljtonфељтон, [[1922.]], (uу [[SSSRСССР]]-uу izdanиздан [[1988.]])
* '''PeharПехар životaживота''' (rusрус. Чаша жизни), feljtonфељтон, [[1922.]]
* '''BeneficБенефиц lordaлорда KerzonaКерзона''' (rusрус. Бенефис лорда Керзона), feljtonфељтон izdanиздан uу [[BerlinБерлин]]uу [[1923.]]
* '''DanДан našegaнашега životaживота''' (rusрус. День нашей жизни), feljtonфељтон, [[1923.]]
* '''MoskovskeМосковске sceneсцене''' (rusрус. Московские сцены, feljtonфељтон, [[1923.]]
* '''PredmetПредмет "Komarov"„Комаров”''' (rusрус. Комаровское дело), feljtonфељтон, [[1923.]]
* '''KijevКијев-gradград''' (rusрус. Киев-город), feljtonфељтон, [[1923.]]
* '''StubeСтубе premaпрема nebuнебу''' (rusрус. Лестница в рай),feljtonфељтон, [[1923.]]
* '''SatiСати životaживота iи smrtiсмрти''' (rusрус. Часы жизни и смерти), ogledоглед povodomповодом smrtiсмрти [[LenjinЛењин]]aа, [[1924.]]
* '''UУ sateсате smrtiсмрти''' (rusрус. В часы смерти), ogledоглед povodomповодом smrtiсмрти [[LenjinЛењин]]aа, [[1924.]]
* '''EgipatskaЕгипатска mumijaмумија''' (rusрус. Египетская мумия), feljtonфељтон, [[1924.]]
* '''MoskvaМосква 20-ihих godinaгодина''' (rusрус. Москва 20-х годов), feljtonфељтон, [[1924.]]
* '''PutovanjeПутовање poпо KrimuКриму''' (rusрус. Путешествие по Крыму), ogledоглед, [[1925.]]
* '''PismoПисмо MМ.AА. BulgakovaБулгакова vladiвлади SSSRСССР-aа''' (rusрус. Письмо М. А. Булгакова правительству СССР), otvorenoотворено pismoписмо, [[1930.]]
{{refend}}