Синиша Мишић — разлика између измена

* {{Cite book|ref=harv|editor-last=Мишић|editor-first=Синиша|editor-link=Синиша Мишић|title=Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља: Према писаним изворима|year=2010|location=Београд|publisher=Завод за уџбенике|url=https://books.google.com/books?id=rkRSAQAAIAAJ}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Мишић|first=Синиша|author-link=Синиша Мишић|title=Полимље и Потарје у путописима XVI и XVII века|journal=Гласник Завичајног музеја|location=Пљевља|year=2010|volume=7|pages=19-27|url=https://dl.dropboxusercontent.com/s/qm9xtm7rtfgc5b5/2.%20%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%9B%20-%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%99%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%98%D0%B5%20%D1%83%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20XVI%20%D0%B8%20XVII%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20-%200009.pdf}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Мишић|first=Синиша|author-link=Синиша Мишић|title=Петрушко и Липовачко крајиште од половине XIV века до 1459. године|journal=Расински анали|year=2010|volume=8|pages=121-128}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Мишић|first=Синиша|last2=Миљковић|first2=Ема|chapter=Истрживања сакралне топографије Горњег Полимља (до краја 16. века)|title=Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија: Зборник радова|year=2011|location=Беране|publisher=Епископија будимљанско-никшићка|pages=457-463}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Мишић|first=Синиша|author-link=Синиша Мишић|chapter=Први Милорадовићи у Хумској земљи|title=Српска проза данас: Књижевно дјело Добрице Ћосића: Породице Владиславић и Милорадовић|year=2011|location=Билећа-Гацко|publisher=Просвјета|pages=192-197}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Мишић|first=Синиша|author-link=Синиша Мишић|title=Историјска географија српских земаља од 6. до половине 16. века|year=2014|location=Београд|publisher=Магелан Прес|url=https://books.google.com/books?id=fDO9oAEACAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Мишић|first=Синиша|author-link=Синиша Мишић|chapter=Академик Милош Благојевић (1930-2012)|title=Споменица академика Милоша Благојевића (1930-2012)|year=2015|location=Београд|publisher=Центар за историјску географију и историјску демографију|pages=9-10}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Мишић|first=Синиша|author-link=Синиша Мишић|title=Моравска Србија: Историја и историјска географија|year=2017|location=Београд|publisher=Еволута|url=https://evoluta.rs/moravska-srbija.pdf}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Мишић|first=Синиша|author-link=Синиша Мишић|title=Манастирски поседи у земљама Лазаревића (1390-1427)|journal=Црквене студије|year=2017|volume=14|pages=293-297|url=https://crkvenestudije-churchstudies.com/index.php/studies/article/view/374/350}}
* {{Cite journal|ref=harv|last=Мишић|first=Синиша|author-link=Синиша Мишић|title=Државност и државна управа у Зети Црнојевића|journal=Београдски историјски гласник|year=2017|volume=8|pages=51-61}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Мишић|first=Синиша|author-link=Синиша Мишић|chapter=Територијално-управна организација Рудника и околине (12-15. век)|title=Рудник и Венчац са околином у средњем веку и раној модерни|year=2018|location=Аранђеловац|publisher=Народни музеј|pages=7-14|chapter-url=https://www.nmar.rs/wp-content/uploads/2020/03/Rudnik-i-Vencac-sa-okolinom-u-srednjem-veku-i-ranoj-moderni-compressed.pdf}}