Difference between revisions of "Двострука веза"

no edit summary
Угљеник има [[електронска конфигурација|електронску конфигурацију]]:
<math>1s^2 2s^2 2p^2</math>.
[[Електрон]]и из 1-{ѕ}- [[орбитала|орбитале]] не учествују у грађењу везе. Њен настанак се објашњава -{sp}-² [[хибридизација|хибридизацијом]]. Наиме, један [[електрон]] из 2-{ѕ}- прелази у 2-{р}- орбиталу. Приликом настанка двоструке везе између угљеникових атома долази до својеврсног мешања, односно хибридизације три орбитале (једне -{ѕ}- и две -{р}-), док трећи електрон у преосталој 2-{р}- орбитали код оба угљеника не учествује у хибридизацији. Тако долази до настанка три -{sp}-² хибридне oрбитале. Пошто све три теже да се удаље једна од друге, [[угао]] који узајамно образују је 120°. Затим долази до преклапања једне хибридне орбитале једног угљениковог атома и једне хибридне орбитале другог угљениковог атома, при чему се гради сигма (<math>\sigma</math>) везе. Преостала два електрона стварају 2-{р}- орбитале које су нормалне на [[раван]] у којој се налазе [[хибридна орбитала|хибридне орбитале]], па долази до поклапања и стварања π везе. То значи да се двострука веза састоји од једне π и једне <math>\sigma</math> везе и њена [[енергија везе]] је већа у односу на [[једнострука веза|једноструку везу]].
 
== Двострука веза код алкена ==
Стојиљковић, Александра. 1986. Хемија : уџбеник за -{II}- разред заједничке основе средњег усмереног образовања. Београд : Научна књига.
 
СтоијљковићСтојиљковић, Александра. 2008. Хемија за III разред гимназије природно-математичког смера, медицинске, ветеринарске и шклое за негу лепоте. Београд : Завод за уџбенике.
 
[[Категорија:Hemijske osobine]]