Историја Русије — разлика између измена

 
===Комунизам===
Период ок консолидације бољшевичке револуције 1917 до [[1921]] је познат као период [[ратног комунизма]]. Банке,железница и бродскии саобраћај су национализовани а економија је ограничена. Убрзо се развила јака опозиција. Сељаци су желели да уновче своје производе и били су незадовољни што морају да предају вишак производа влади. Суочен са сељачком опозицијом, Лењин је започеп стратегијско повлачење из ратног комунизма познато као [[Нова економска политика]] (НЕП). Сељаци су ослобођени пореза за продају робе на велико и дозвољено име је да продају вишак производа на отвореном тржишту. Трговина је подстакнута дозволом за приватну продају на мало. Држава је и даље била одговорна за банкарство, транспорт и тешку индустрију.
The period from the consolidation of the Bolshevik Revolution in 1917 until [[1921]] is known as the period of [[war communism]]. Banks, railroads, and shipping were nationalized and the money economy was restricted. Strong opposition soon developed. The peasants wanted cash payments for their products and resented having to surrender their surplus grain to the government as a part of its civil war policies. Confronted with peasant opposition, Lenin began a strategic retreat from war communism known as the [[New Economic Policy]] (NEP). The peasants were freed from wholesale levies of grain and allowed to sell their surplus produce in the open market. Commerce was stimulated by permitting private retail trading. The state continued to be responsible for banking, transportation, heavy industry, and public utilities.
 
Иако су левичари Комунистичке партије критиковали богате сељаке или [[kулаке]] који су остварили велики профит из НЕП-а, програм се показао као изузетно користан и економија је обновљена. НЕП ће касније развити јаку опозицију у партији након Лењинове смрти почетком [[1924]].
Although the left opposition among the Communists criticized the rich peasants or [[kulak]]s who benefited from the NEP, the program proved highly beneficial and the economy revived. The NEP would later come under increasing opposition from within the party following Lenin's death in early [[1924]].
 
===Промене у руском друштву===
54

измене