Историја Русије — разлика између измена

Као део плана, влада је преузела контролу над државном пољопривредом и колективним фармама. Фебруарским декретом [[1930]], око милион[["кулака"]] је протерано са својих поседа. Многи сељаци су се супротставили режиму. Често су, суочени са губитком земље, убијали своју стоку. У појединим крајевима су се побунили, али су малобројни сељаци названи "кулаци" од стране власти, били погубљени. Комбинација лошег времена, дефицита на насилно успостављеним колективним фармама и масовна конфискација добра, довели су до појаве глади, од чега је умрло неколико милиона сељака, већином у Украјини и Кубану. Лоши услови на селу су навели милионе очајних сељака да оду у градове, чиме су допринели развоју индустријализације и повећали у знатној мери руску урбану популацију за само пар година.
 
TheПлан plansје receivedдонео remarkableзначајне resultsрезултате inи areasу asideдругим fromдоменима, agriculture.не Russia,само inу manyпољопривреди. measuresРусија, theу poorestмногим nationаспектима inнајсиромашнија Europeземља atу theЕвропи timeу ofвреме theБољшевичке Bolshevik Revolutionреволуције, nowсада industrializedсе atиндустријализовала aневероватном phenomenal rateбрзином, farпревалилазећи surpassingнемачку Germany'sиндустријализацију paceу ofдеветнаестом industrializationвеку inи theјапанску nineteenthтоком centuryраног andдвадесетог Japan's earlier in the twentieth centuryвека. Soviet authoritiesСовјетске claimedвласти inсу [[1932]] anтврдиле increaseда ofје industrialиндустријски outputучинак повећан за of 334 percentпроцента overтоком [[1914]], and inа [[1937]] aда furtherје increaseтоком of1932 180увећан percentзѕ overдодатних 1932180 процента. Moreover, the survival of Russia in the face of the impending [[Nazi Germany|Nazi]] onslaught was made possible in part through the capacity for production that was the outcome of industrialization.
 
Док је Петогодишњи план спровођен, Стаљин је успостављао своју личну моћ. Састављена је тајна полиција од десетина хиљада совјетских грађана, како би спроводила хапшења, депортацију или егзекуцију. Шест чланова Политбироа из 1920, који су надживели Лењина, нестали су у Стаљиновим чисткама. Стари бољшевици који су били одани другови Лењину, високи чиновници Црвене Армије и индустријски директори су ликвидирани у [[Великим чисткама]]. Чистке у осталим совјетским републикама су допринеле централизовању моћи у Совјетском Савезу.
While the Five-Year Plans were forging ahead, Stalin was establishing his personal power. The secret police gathered in tens of thousands of Soviet citizens to face arrest, deportation, or execution. Of the six original members of the 1920 Politburo who survived Lenin, all were purged by Stalin. Old Bolsheviks who had been loyal comrades of Lenin, high officers in the Red Army, and directors of industry were liquidated in the [[Great Purges]]. Purges in other Soviet republics also helped centralize control in the USSR.
 
Стаљинове репресалије су довеле до стварања система интерног егзила, знатно већих димензија од оних које су у прошлости стварали цареви. Драконске казне су уведене и многи грађани су били осуђивани за измишљене злочине, саботажу и шпијунажу. Посао који су обављали осуђеници који су радили у [[радним логорима]] у оквиру [[Гулаг]] система, је постао значајна компонента индустријализацијског учинка, посебно у Сибиру. Сматра се да је око пет посто популације прошло кроз систем Гулага.
Stalin's repressions led to the creation of a vast system of internal exile, of considerably greater dimensions than those set up in the past by the tsars. Draconian penalties were introduced and many citizens were prosecuted for fictitious crimes of sabotage and espionage. The labor provided by convicts working in the [[labor camp]]s of the [[Gulag]] system became an important component of the industrialization effort, especially in Siberia. Perhaps around five percent of the population passed through the Gulag system.
 
===Совјетски савез у међународним односима===
54

измене