Боров модел атома — разлика између измена

м
нема резимеа измене
м (Grammar: 1;)
м
Боров модел atoma dao је теоријско објашњење стабилности atoma, спектра зрачења atoma и димензија atoma – то су три најбитнија елемента која су дала значај овој теорији.
 
Основни недостатак Борове теорије је недоследност. Ona претпоставља постојање само неких могућих стабилних стања atoma, односно, квантних стaњaстања; у тим стањима електрон не емитује зрачење иако се креће по крузној путањи. То је по класичној физици немогуће, тј. према Боровој теорији за кретање електрона у атому не важе закони класичне електродинамике. С друге стране, кретање електрона објашњава се законима класичне механике.
 
Борова теорија је представљала значајну прелазну етапу између класичне физике и нове квантне теорије. Класична теорија није могла да објасни низ појава у микросвету и у том домену је постала неупотребљива.