Luisove kiseline i baze — разлика између измена

нема резимеа измене
Jačina Luisovih baza je određena za različite Luisove kiseline kao što su I<sub>2</sub>, SbCl<sub>5</sub>, i BF<sub>3</sub>.
 
===Primjena Luisovih baza===
Skoro sva jedinjenja koja sadrže prelazne metale su Luisove baze tj. ligandi, koje su vezane za metal. Važna primjena Luisovih baza je da modifikuju aktivnost i selektivnost katalizatora. Zbog toga Luisove baze mogu uzrokovati hiralnost na katalizatoru, omogućujući asietričnu katalizu, što je korisno u proizvodnji farmaceutskih sredstava.
 
Mnoge Luisove baze mogu formirati višestruke veze sa Luisovom kiselinom. Ovakve Luisove kiseline se zovu agensi za helaciju.
 
==Klasifikacija na tvrde i slabe kiseline i baze==
Luisove baze i kiseline se obično klasifikuju na osnovu njihove tvrdoće ili slabosti. U ovom kontekstu čvrst označava mali i nepolarizabilan a slabe označavaju veće atome koji se lakše polarizuju.
*tipične čvrste kiseline: H<sup>+</sup>, katjoni alkalnih metala, borani, Zn<sup>2+</sup>
*tipične slabe kiseline: Ag<sup>+</sup>, Mo(0), Ni(0), Pt<sup>2+</sup>.