Геотехника — разлика између измена

 
== Термин геотехника ==
Термин геотехника је настао пре термина геотехничког инжењерства, и представља кованицу насталу од речи Геа - Земља и техника. Геотехника и геотехничко инжењерство не представљају синониме. РадиИако сесу о томе да је иако суови термини слични по дефиницији разлика је у приступу, инжењерскогеолошком или грађевинском. У инжењерској геологији (геотехници) овај термин се употребљава да се проблематика која се изучава (терен у коме се гради) и добијени резултати истраживања и анализе, те квантитативни параметри приближе грађевинским инжењерима, односно оствари одговарајућа комуникација на пројектима. '''Инжењерска геологија и геотехника никако нису исто.''' Инжењерска геологија третира терен и на основу морфометријских и хидрогеолошких карактеристика терена, сеизмодинамичког модела терена, физичко-механичких карактеристика издвојених литолошких средина и развијених савремених геодинамичких процеса на предметном терену треба да дефинише услове и препоруке терена као и оцену повољности за даље планирање и коришћење терена (што се конкретно односи на урбанизацију терена) и по правилу третира знатно веће површине од обих којим се бави геотехника.
 
Геотехника има за задатак да на основу утврђене литолошке грађе терена, стања нивоа подземне воде у терену, морфолошких карактерисика и сеизмодинамичког модела терена, као и изведених одговарајућих геостатичких прорачуна дефинише конкретне услове за изградњу планираног објекта на предметној парцели, као и да дефинише услове за извођење грађевинских радова на ископу и фундирању објекта. Такође, на основу резултата спроведених геостатичких прорачуна, геотехника има за циљ да дефинише евентуалне интервентне мере у подтлу или да одреди начин и дубину фундирања објекта, а у циљу стабилности самог објекта
У инжењерској геологији термин геотехника се употребљава да се геолошка проблематика везана за терен у коме се гради и резултати истраживања и анализа, те квантитативни параметри представе у форми која је неопходна грађевинским инжењерима за пројектовање, односно, оствари одговарајућа комуникација струка на пројектима.
 
Инжењерска геологија на основу морфометријских и хидрогеолошких карактеристика терена, физичко-механичких карактеристика литолошких средина, сеизмодинамичког модела терена и савремених геодинамичких процеса дефинише услове и препоруке, као и оцену повољности за даље просторно планирање и коришћење терена.
Геотехника има за задатак да на основу утврђене литолошке грађе терена, стања нивоа подземне воде у терену, морфолошких карактерисикакарактеристика и сеизмодинамичког модела терена, као и изведених одговарајућих геостатичких прорачуна дефинише конкретне услове за изградњу планираногграђевинског објекта на предметној парцели, као и да дефинише услове за извођење грађевинских радова на ископу и фундирању објекта. Такође, на основу резултата спроведених геостатичких прорачуна, геотехника има за циљ да дефинише евентуалне интервентне мере у подтлу или да одреди начин и дубину фундирања објекта, а у циљу стабилности самог објекта.
 
==Основни задаци геотехнике==