Топлота реакције — разлика између измена

м
м
 
Топлота (''енталпија'') стварања једињења се односи на један [[мол]] супстанце на температури од 25 °-{C}- и притиску од 101,3 -{kPa}-. Под топлотом (енталпијом) стварања подразумева се топлотни ефекат реакције при којој настаје 1 -{mol}- сложене супстанце из простих супстанци. Укупна промена енталпије је стална и не зависи од тога да ли се реакција одиграва у једном степену или више степена, ако се полази од истих компонената и добијају исти производи реакције са истим [[Агрегатна стања|агрегатним стањем]]. Топлотни ефекат реакције (или промена енталпије реакције) једнак је алгебарском збиру енталпије стварања производа умањеном за суму ставарања полазних супстанци (реактаната).
 
==Литература==
{{рефлист|2}}
 
==Додатна литература==
{{рефбегин|2}}
* -{Haase, R. In ''Physical Chemistry: An Advanced Treatise''; Jost, W., Ed.; Academic: New York, 1971; p 29.
* Gibbs, J. W. In ''The Collected Works of J. Willard Gibbs, Vol. I''; Yale University Press: New Haven, CT, reprinted 1948; p 88.
* C.Kittel, H.Kroemer In ''Thermal Physics''; S.R Furphy and Company, New York, 1980; p246
* DeHoff, R. ''Thermodynamics in Materials Science: 2<sup>nd</sup> ed.''; Taylor and Francis Group, New York, 2006.}-
{{рефенд}}
 
==Спољшње везе==