Konstanta disocijacije kiseline — разлика између измена

м
Pošto ''K''<sub>a</sub> vrednosti pokrivaju opseg sa znatnim [[red veličine|redova veličina]], [[logaritam|logaritamska]] mera konstante disocijacije kiseline se normalno koristi u praksi.
:<math>\ pK_{\mathrm a} = - \log_{10}K_{\mathrm a}</math>
 
Što je veća -{p''K''<sub>a</sub>}- vrednost, to je manji stepen disocijacije. [[Slaba kiselina|Slabe kiseline]] imaju -{p''K''<sub>a</sub>}- vrednosti u aproksimativnom opsegu −2 do 12 u vodi. Kiseline sa -{p''K''<sub>a</sub>}- vrednošću manjom od oko −2 se smatraju [[jaka kiselina|jakim kiselinama]]. Jaka kiselina je skoro potpuno disocirana u vodenom rastvoru, -{i.e.}- do te mere da koncentracija nedisocirane kiseline postaje zanemarljiva. -{p''K''<sub>a</sub>}- vrednosti jakih kiselina se mogu, međutim, proceniti teorijskim putem ili ekstrapolacijom iz merenja u ne-vodenim [[rastvarač]]ima u kojima je konstanta disocijacije manja, poput [[acetonitril]]a i [[dimetil sulfoksid]]a.
 
==Literatura==