Руковођење — разлика између измена

* теорија о управљању и
* управљачка структура.
 
С обзиром на комплексност области коју обухвата, није лако дати прецизну, ваљану и свеобухватну дефиницију менаџмента.
[[Мери Паркер Фолет]] (''Mary Parker Follett'') сматра да менаџмент представља вештину обављања посла преко (или посредством) других људи. Суштина рада менаџера огледа се у настојању да запослени у предузећу квалитетно, рационално и благовремено обаве своје задатке који су у функцији постављених циљева предузећа. Наведена дефиниција има један недостатак, а то је што нигде не истиче да је '''процес доношења одлука''' о послу који треба да се обави у предузећу такође једна од веома значајних функција менаџмента.
 
Аутор Стенли Венс (''Stanley Vance'') менаџмент дефинише и као процес доношења одлука и контроле рада људи на остваривању постављених циљева. Виљем Спрајгел (William Spreigel) сматра да менаџмент представља такву функцију предузећа која се састоји у усмеравању и контроли различитих активности у предузећу ради постизања постављених циљева. Један од најзначајнијих аутора из области менаџмента [[Питер Дракер]] (''Peter Drucker'') сматра да се суштина менаџмента огледа у функцијама које он обавља, а то су '''планирање, организовање, запошљавање, утицање и контролисање'''.
 
== Развој ==