Здравствена заштита — разлика између измена

нема резимеа измене
(Започет нови чланак - Здравствена заштита)
 
{{проширити}}
'''Здравствена заштита''' је скуп мера превенције, лечења и вођења болести и повреда коју спроводе лекарски, сестрински и други професионалци. Она обухвата спровођење мера за очување и унапређење здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно лечење и рехабилитацију.<ref>''Закон о здравственој заштити Р.Србије'' ("Сл.гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011 и 119/2012) [http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zdravstvenoj_zastiti.html]</ref>
 
Како је свакодневни живот човека у савременом друштву тесно повезан са многим ванредним (непредвидивим) догађајима који могу угрозити здравље, живот и функционисање појединаца, њихових породица и читавих заједница, у организованим друштвима, такве ситуације се начелно решавају организованим мерама заједнице, заснованим на солидарности и узајамној помоћи чланова неке заједнице које најчешће називамо здравствена заштита.