Геотехника — разлика између измена

11 бајтова уклоњено ,  пре 13 година
нема резимеа измене
 
Да би остварила задатке у оквиру планирања и извођења геотехничких истраживања врши се анализа и преглед постојеће документације, анлиза сателитских и аероснимака, инжењерскогеолошко рекогносцирање терена, инжењерскогеолошко картирање терена, узимање узорака и анализа у лабораторији за механику тла, хемијска анализа. Као подлоге за геотехничка истраживања највише се користе топографске карте и планови и геолошке карте.
 
 
== Геотехничка истраживања ==
 
Геотехника изучава клизишта, одроне стабилности падина и косина, носивост тла, мелиорације (побољшања карактеристика и својстава) тла и стенских маса, заштиту геолошке средине и заштиту човекове средине.<br><br>
 
 
Геотехничка истраживања превасходно треба да пруже правилно одређивање:
* Места извођења истражних радова (одређена су дефинисањем истражног простора)
 
Геотехничка истраживања и анализе имају за циљ да објасне генезу неког подручја, да одреде и предвиде временски и просторни развој неких процеса битних са инжењерског становишта и битних по питању безбедности човека и човекове околине као и грађевинских објеката, и да дају предлоге мера санације оштећених објеката, динамику извођења грађевинских радова, да дају предлог типа фундирања одређених објеката и др.
 
 
== Место геотехнике у науци и пракси ==
 
Геотехника припада природним и техничким наукама. Може се рећи да геотехника своје корене вуче и свој темељ базира на природним наукама, пре свега [[Геологија|геологији]] и геолошким дисциплинама тежећи да дефинише и објасни геолошке појаве, а да проблематику коју изучава посматра са техничке стране и тражи практична инжењерска решења, прави геотехничке моделе и прорачуне, за конкретне грађевинске објекте, било да су они надземни, подземни или специјални (бране, акумулације). Стога се геотехника изучава на природним (инжењери геологије, смер геотехника) али и техничким факултетима (инжењери геотехнике). Приступ изучавању геотехнике је сходно томе другачији али циљ геотехнике је исти.
 
<br><br>
 
== Спољашње везе ==
 
* [http://www.rgf.bg.ac.yu/ Званична презентација Рударско-геолошког факултета, Универзитет у Београду]
* Види: [[Инжењерска геологија]]