Википедија:Тим/Српска историја — разлика између измена

нема резимеа измене
*Историја српског народа у шест књига, издала Српска књижевна задруга први пут 1983. а потом још два издања. У ових десет томовасе налази огроман број података и тумачења из пера наших најбољих историчара
*Историја српске државности, 1-3
===За средњовековну историју===
*За средњовековну историју: Милош Благојевић: Србија у доба Немањића, Сима Ћирковић: Срби у средњем веку, Сима Ћирковић: Историја средњевековне босанске државе
М. Благојевић, Србија у доба Немањића, Београд 1989.
А.Веселиновић, Држава српских деспота, Београд 1995 (друго издање 2006).
Т. Живковић, Портрети српских владара (IX-XII век), Београд 2006.
Историја Црне Горе, 1-3, Титоград 1967-1975.
К. Јиречек, Историја Срба, 1-2, Београд 1978 (више издања).
Ј. Калић, Срби у позном Средњем веку, Београд 1994 (друго издање 2001).
Лексикон српског Средњег века, Београд 1999.
Р. Михаљчић, Крај Српског царства, Београд 1975 (више издања).
Р. Михаљчић, Лазар Хребељановић, Историја, култ, предање, Београд 1984 (више издања).
Р. Михаљчић, Јунаци косовске легенде, Београд 1989 (више издања).
Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1947 (више издања).
Р. Радић, Срби пре Адама и после њега, Београд 2005 (друго допуњено издање).
М. Спремић, Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, Београд 1994 (друго издање 1999).
С. Ћирковић: Историја средњевековне босанске државе, Београд 1964.
С. Ћирковић, Херцег Стефан Вукчић Косача и његово доба, Београд 1964.
С. Ћирковић: Срби у средњем веку, Београд 1995.
В. Ћоровић, Хисторија Босне, Београд 1940 (друго издање Бања Лука-Београд 1999).
В. Ћоровић, Историја Срба, 1-3, Београд 1989 (више издања).
Б. Ферјанчић, С. Ћирковић, Стефан Душан,краљ и цар, 1331-1355, Београд 2005.
М. Шуица, Немирно доба српског Средњег века, Властела српских обласних господара, Београд 2000.
*За нови век: Радош Љушић: Вожд Карађорђе, Радош Љушић:Кнежевина Србија 1830-1839, Слободан Јовановић:Уставобранитељи, Влада Милана Обреновића, Друга влада Милоша и Михаила Обреновића, Влада Александра Обреновића
*За савремено доба:Андреј Митровић:Србија у Првом светском рату, Продор Немачке иАустро-Угарске на Балкан, Никола Ракочевић: Црна Гора 1914-1918...