Права на специјална помагала за читање и писање

Права на специјална помагала за читање и писање остварују осигураници, односно слепа лица корисници пензије и слепа деца у Републици Србији, на основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању и Правилника о начину остваривања права на специјална помагала за читање и писање која се обезбеђују из средстава Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.[1][2]

Врсте помагалаУреди

Лицима која имају ово право према Правилнику обезбеђују се следећа помагала:[3]

Брајева писаћа машина — коју добија слепо лице које је обучено Брајевим писмом у школама за слепе или на посебним наставама за описмењавање слепих лица и слепа деца која се налазе на школовању до навршених 26 година живота.

Репродуктор — добија слепо лице које је члан библиотеке за слепе, а слепа деца ако се налазе на школовању до навршених 26 година живота.

  • Говорни софтвер за српски језик — добија слепо дете, ученик – почев од петог разреда основне школе, студент и запослени, коме поседовање софтвера може помоћи у вези са конкретним радним ангажовањем.

Дејзи плејер — добија слепо осигурано лице члан библиотеке или слепо дете које се налази на школовању до навршених 26 година живота.[3]

Брајева писаћа машина
Дејзи плејер

ИзвориУреди

  1. ^ Члан 245. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РСˮ, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 и 73/18)
  2. ^ Правилника о начину остваривања права на специјална помагала за читање и писање која се обезбеђују из средстава Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. („Службени гласник РС", бр. 103 од 26. децембра 2018, 23 од 29. марта 2019)
  3. 3,0 3,1 Правилника о начину остваривања права на специјална помагала за читање и писање која се обезбеђују из средстава Републичког фонда за пензијско и инвалидско осугурање ("Службени гласник РС", број 23/2019) додати су Обрасци П1 и П2 (види чл. 7. Правилника - 23/2019-33).

Спољашње везеУреди