Пренос електричне енергије

Пренос електричне енергије представља главнину трансфера електричне енергије, од електрана до разводног постројења која се налазе у близини центара потрошње. Далеководи, који су међусобно повезани, чине преносну мрежу. Преносна мрежа се разликује од локалних мрежа између високонапонских разводних постројења и купаца, које се обично називају дистрибутивним мрежама.

Далековод типа „двострука јела“ са два вода истог напонског нивоа

Некада су пренос и дистрибуција електричне енергије биле делатност истог предузећа, али почевши од 1990их, многе земље су либерализовале регулацију тржишта електричне енергије тако да је дошло до одвајања предузећа за пренос електричне енергије од предузећа за дистрибуцију електричне енегије.[1]

РеференцеУреди