MOST је једини програм Унеско-а који промовише и подржава изстраживања у области друштвених наука. Овај прогам се реализује у оквиру сектора за друштвене науке - Social and Human Sciences Sector (SHS) - и започео је са радом марта 1994. године. Име програма је скраћениаца на енглеском језику - Management of Social Transfomrations - са значењем - управљање друштвеним променама.[1]

Замишљен је као истраживачки програм који треба да понуди поуздана и релевантна знања при осмишљавању развојних политика. Првобитни задатак је била посвећеност промоцији компаративних, међународних, интердисциплинарних и практично примењених истраживања. Програм је такође требало да промовише међународно повезивање истраживача и њихово умрежавање, да представља подршку у изградњи капацитета и да буде референтна институција за међунаородну размену информација из ове области.

У складу са потребама фебруара 2003. године је дошло до делимичне реоријентације програма где је тежиште стављено на ефикасну изградњу мостова између истраживања, формулисања јавних политика и праксе. Програм сада промовише тзв. културу фомулисања јавних политика засновану на примењеним истраживањима и то на државном, регионалном и међународном нивоу.

Референце

уреди

Спољашње везе

уреди