Протостела је најпримитивнији тип централног цилиндра (стеле) биљака. Граде га унутрашњи цилиндар ксилема, и цилиндар флоема који окружује ксилем. Присутан је у кореновима и понеким подземним стаблима, као и у стаблима папрати, псилотума и пречица.

Типови протостеле, црвено — ксилем; плаво — флоем; зелено — кора

У зависности од облика ксилема и флоема, протостела може бити:

  • хаплостела - типична протостела, на попречном пресеку ксилем у виду круга заузима централни део стеле;
  • актиностела - на попречном пресеку стеле, од централног круга ксилема воде зраци ка перициклу и најчешће деле јединствени флоем на неколико делова;
  • плектостела - ксилем на попречном пресеку има облик неколико плоча које су окружене флоемом.