Радио-станица

Радио-станица представља скуп опреме неопходне за обављање комуникације путем радио-таласа. Генерално, ради се о пријемнику или примопредајнику, антени и некој мањој додатној опреми која је потребна за њихово руковање. Они играју виталну улогу у комуникацијској технологији, јер им се у великој мери ослањају на пренос података и информација широм света.

Шире, дефиниција радио-станице укључује поменуту опрему и зграду у којој је постављена. Таква станица може да обухвата неколико „радио-станица” дефинисаних горе (тј. неколико сетова пријемника или предајника инсталираних у једној згради, али који раде независно, и неколико антена инсталираних на пољу поред зграде). Ова дефиниција радио-станице се чешће назива предајно место, предајна станица или преносна станица.