Осветљење је сврховита употреба светлости, за осветљење простора или објеката. Извор светлости који се користи за осветљење може бити или вештачки (рефлектори, лампе итд.) или природан (дневна светлост).