Рестаурација односно конзервација се односи на обнављање неког уметничког дела у боље стање. Ово се на пример може односити на поправљање или пресликавање неке уметничке слике како би изгледала као нова или поправљање неке скулптуре или вазе.

Рестаурација слике

Дефиниција уреди

Традиционална дефиниција улоге рестауратора- конзерватора укључује преглед, конзервацију и очување културне баштине кориштењем било које методе која се доказала делотворном у одржавању предмета у стању што ближем изворном што је дуже могуће.

Данас је та дефиниција међутим проширена и више би је могли описати као етично управљање културним добром.

Конзерватор примјењује једноставне етичке елементе, као што су:

  • Начело минималне интервенције,
  • Кориштење метода и материјала усмерених ка реверзибилности, како би смањили могућност проблема код будућег третмана, истраживања и кориштења.
  • Темељно документирање свих преузетих поступака

Конзерватор мора узети у обзир и мишљење трећг лица те своју професионалну експертизу с њим ускладити.

General resources уреди

Scholarly journals уреди

Relation to the public уреди

Conservators in private practice that provide resources уреди

Спољашње везе уреди