Римска дијецеза може бити:

у црквеној терминологији:

  • назив за древну Римску епископију, средишњу епархију првобитне Римске цркве, из времена ранохришћанске пентархије
  • назив за потоњу Римску бискупију, средишњу дијецезу Католичке цркве, након Великог раскола (1054)

у политичкој терминологији:

  • други назив за првобитну староримску Дијецезу Италију (лат. Dioecesis Italiciana), са центром у Риму, коју је за подручје читаве Италије и Реције основао цар Диоклецијан (284-305)
  • други назив за потоњу Дијецезу Доњу Италију (лат. Italia Suburbicaria), насталу поделом претходне у време цара Константина (306-337); обухватала је јужну и средњу Италију, са центром у Риму

Види још уреди