Рокада (шах)

потез у шаху

Рокада је специфичан шаховски потез који се може извршити само једанпут у току партије, а сврха му је да се боље заштити краљ. То је једини потез приликом којег се померају две фигуре а рачуна се као један потез. И такође је једини потез у коме краљ може да пређе два поља.

Рокада обухвата померање и краља и топа, а изводљива је ако су испуњени следећи услови:

  • краљ и топ којима се врши рокада нису померани са својих позиција од почетка партије,
  • између краља и топа с којима се рокира нема других фигура,
  • краљ којим се рокира није нападнут односно није у шаху,
  • поља преко којих краљ треба да пређе, и поље на које краљ треба да дође, нису нападнута.

Рокада се врши на следећи начин: краљ напушта почетно поље и помера се два поља од почетног поља ка топу с којим врши рокаду, затим се узима топ према којем је померен краљ, прескаче краља и заузима поље до њега. Обавезно је прво играти краљем па топом. У случају да се прво игра топом рокада је неизводљива и сматра се да је одигран потез топом. Ако се рокада врши с топом који је ближи краљу назива се мала рокада (обележава се 0-0), а топом који је даљи велика рокада (обележава се 0-0-0).

Иако је једини потез којим се померају две шаховске фигуре, званично се сматра да је рокада потез краљем.

Пример за малу рокаду (1)
abcdefgh
8
e1 white king
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Почетна позиција краља и топа пред малу рокаду белог.
Пример за малу рокаду (2)
abcdefgh
8
f1 white rook
g1 white king
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Позиција краља и топа након извршене мале рокаде белог.
Пример за велику рокаду (1)
abcdefgh
8
a1 white rook
e1 white king
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Почетна позиција краља и топа пред велику рокаду белог.
Пример за велику рокаду (2)
abcdefgh
8
c1 white king
d1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Позиција краља и топа након извршене велике рокаде белог.

Велика рокада

Велика рокада представља потез у шаху у којем се краљ помери два поља према даљем топу, а топ пређе са друге стране краља. Записује се као 0-0-0. То је више офанзивни потез због тога што топ долази на средишњи део табле. Рокада је могућа само ако:

  1. краљ није у шаху
  2. нема фигура између краља и топа
  3. краљ не дође или прође кроз нападнуто поље
  4. краљ и топ се нису померили у току игре.

Примери

Пример за велику рокаду белог (1)
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Почетна позиција краља и топа пред велику рокаду белог.
Пример за велику рокаду белог (2)
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Позиција краља и топа након извршене велике рокаде белог.
Пример за велику рокаду црног (1)
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Почетна позиција краља и топа пред велику рокаду црног.
Пример за велику рокаду црног (2)
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Позиција краља и топа након извршене велике рокаде црног.

Види још

Спољашње везе