Ромбична кристална система

У кристалографији, ромбична кристална система представља један од 7 модела по којима се у природи одвија кристализација. Окарактерисана је са три међусобно управна елементарна вектора различитих дужина.

α = β = γ = 90°

Ромбична решетка може бити представљена са четири Бравеове решетке: примитивном, базно центрираном, унутрашње центрираном, и површински центрираном.

примитивна
базно центрирана
унутрашње центрирана
површински центрирана

Литература уреди

  • J. J. Burckhardt: Die Symmetrie der Kristalle. Birkhäuser Verlag, Basel. 1988. ISBN 978-3-7643-1918-2.., S. 31-47.
  • Rudolf Graubner: Lexikon der Geologie, Minerale und Gesteine. Emil Vollmer Verlag GmbH, München. 1980. ISBN 978-3-87876-327-7..
  • Walter Borchardt-Ott, Robert O. Gould (201). Crystallography: An Introduction (3. изд.). Springer. ISBN 978-3642164514. 
  • Др Димитрије Тјапкин:Физичка електроника и електронска физика чврстог тела, Научна књига, Београд, 1988.
  • Donald A. McQuarrie; John D. Simon (1997). Physical Chemistry: A Molecular Approach (1st изд.). University Science Books. ISBN 0935702997.