СВОТ анализа

СВОТ анализа (енгл. SWOT analysis, акроним од енглеских речи: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - снаге, слабости, прилике, претње) је техника стратегијског менаџмента путем које се уочавају стратегијски избори довођењем у везу снага и слабости предузећа са шансама и претњама у екстерном окружењу. Аутор ове методе је Алберт Хамфри са Станфорд Универзитета при чему је користио 500 најјачих компанија на свету (Fortune 500).

Употреба СВОТ анализеУреди

СВОТ анализа је алат за упознавање ситуације у предузећу или одељењу. Помоћу ње можете утврдити

 • где је предузеће најјаче тј. које су му врлине;
 • где је најслабије и које су му мане;
 • који потенцијал има тј. где постоји слободан простор за раст и развитак и
 • које му опасности прете и у којој тачки је најслабије.

На овај начин можете боље разумети и своју околину. Податке које добијете овом анализом можете користити за одлуке које су стратешки важне, за уобличавање рада и визије предузећа, утврђивање поља првенства у даљем раздобљу или слично.

СВОТ анализу је увек добро да ради више људи из предузећа или одељења, за који се ради анализа и за њу треба издвојити довољно времена јер анализа захтева размишљање и више људи ће обично бити паметније од једног. Такође, неопходно је да приступ у овој анализи увек буде непристрасан - није могуће да предузеће нема мане или опасности на које треба да обрати пажњу.

Четири начела СВОТ анализеУреди

СВОТ (SWOT) анализа представља акроним енглеских речи:

 • S - снага (енгл. strengths) - у зависности од поља које подвргавамо анализи, означава снагу и потенцијал тог поља. На пример, ако се СВОТ анализа ради за маркетинг одељење, овде се уносе особине маркетинг одељења у којима је оно јако, стабилно и ставке које оно ради добро. Уопштено, ово поље се односи на све оно у чему сте добри и све оно што добро радите. Овом ставком указујете на предности које имате у односу на друге или на конкуренцију. Подаци које будете добили значиће вам нешто само уколико будете реални тако да треба да обратите пажњу да останете реални. Покушајте да се ставите у позицију купца или неког клијента, можда ће вам то бити од помоћи.
 • W - слабости (енгл. weaknesses) - Ове особине могу да вам укажу на све оно што се не ради добро, на лошу продуктивност, лош тимски рад или било који друго поље посла који није у рангу прихватљивог. Упозорење да будете реални и овде важи, као и предности које можете добити постављајући се из угла партнера, клијента или сарадника. Избегавајте ситуације „није тако страшно“, а заправо јесте. Попишите грешке и претворите их у планове на којима ћете радити и постепено смањивати њихов број (исправљајући их).
 • О - прилике (енгл. opportunities) - анализа спољашњих чинилаца (околине) може да вам укаже на постојање нових прилика за раст и остваривање профита предузећа. То може да буде било шта, повољно стање на тржишту, нови производ, напреднија технологија, па чак и неки нов радник који може да покрене ствари. Обраћајте пажњу на своју околину, на своју конкуренцију јер и на туђим грешкама се учи а то је, свакако, добра прилика да вас грешке мање коштају. Сваку прилику коју угледате у најмању руку размотрите, нећете моћи усвојити свакако све али их бар размотрите.
 • Т - претње (енгл. threats) - промене у спољној околини могу представљати и претње за раст и развој предузећа, па тим и његов опстанак на тржишту. Претње такође могу бити разне - улазак нове конкуренције, укидање донација за врсту пројеката које ви радите, доношење неповољних закона, економска криза у земљи и др.

ПримерУреди

Компанија жели да на тржиште избаци нови производ и прави СВОТ анализу

 • Снага (унутрашње): квалитетна радна снага, довољни капацитети машина.
 • Слабости (унутрашње): недовољно продаваца, застарео возни парк.
 • Прилике (спољашње): још нема конкуренције – нико још није избацио на тржиште такав производ.
 • Претње (спољашње): мала куповна моћ потенцијалних корисника.

ЗакључакУреди

Анализа снага (С) и слабости (W) представља интерну анализу предузећа, док анализа прилика (О) и претњи (Т) представља екстерну анализу тј. анализу околине у којој предузеће делује.

Радећи СВОТ анализу предузећа треба стално имати на уму како се и да ли се одређене слабости предузећа или претње из околине могу претворити у снаге или прилике, које оно може искористити за постизање конкурентске предности на тржишту.

Спољашње везеУреди