Симетрична група

Симетрична група је група коју чине све пермутације неког скупа од n елемената. Операција групе је надовезивање трансформација описаних њеним елементима. Неутрал групе је пермутација која не мења положај елемената или идентитет, обележаван и са id. Сама група се означава са Sn.

Кајлејев график С4 групе

Симетричну групу Sn чини n! (n-факторијел) елемената. Ове групе за n > 2 нису комутативне.

ЛитератураУреди

  • Ayres, Frank, Schaum's Outline of Modern Abstract Algebra, McGraw-Hill; 1st edition (June 1). 1965. ISBN 9780070026551..