Списак звијезда у сазвијежђу Зец

списак на Викимедији

Ово је листа звијезда у сазвијежђу Зец.

Име B F Var HD HIP RA Dec vis.
mag.
abs.
mag.
Dist. (ly) Sp. class Напомене
α Lep α 11 36673 25985 05h 32m 43.81s −17° 49′ 20.3″ 2.58 −5.40 1283 F0Ib Арнеб (Еларнеб), Arsh; suspected variable, Vmax = 2.56m, Vmin = 2.62m
β Lep β 9 36079 25606 05h 28m 14.73s −20° 45′ 33.2″ 2.81 −0.63 159 G5II Нихал (Нибал)
ε Lep ε 2 32887 23685 05h 05m 27.65s −22° 22′ 15.1″ 3.19 −1.02 227 K4III suspected variable, Vmax = 3.12m, Vmin = 3.20m
μ Lep μ 5 33904 24305 05h 12m 55.87s −16° 12′ 19.5″ 3.29 −0.47 184 B9IV: HgMn α2 CVn variable, Vmax = 2.97m, Vmin = 3.41m, P = 2 d
ζ Lep ζ 14 38678 27288 05h 46m 57.35s −14° 49′ 19.0″ 3.55 1.89 70 A2Vann има могући астероидни појас
γ Lep γ 13 38393 27072 05h 44m 27.97s −22° 26′ 51.0″ 3.59 3.83 29 F7V
η Lep η 16 40136 28103 05h 56m 24.32s −14° 10′ 04.9″ 3.71 2.82 49 F1V
δ Lep δ 15 39364 27654 05h 51m 19.15s −20° 52′ 39.0″ 3.76 1.08 112 G8III/IV
λ Lep λ 6 34816 24845 05h 19m 34.53s −13° 10′ 36.4″ 4.29 −3.30 1076 B0.5IV
κ Lep κ 4 33949 24327 05h 13m 13.89s −12° 56′ 28.6″ 4.36 −1.81 559 B7V suspected variable
ι Lep ι 3 33802 24244 05h 12m 17.89s −11° 52′ 08.9″ 4.45 0.11 241 B8V
θ Lep θ 18 41695 28910 06h 06m 09.33s −14° 56′ 07.0″ 4.67 1.08 170 A0V
HD 34968 34968 24927 05h 20m 26.91s −21° 14′ 23.1″ 4.70 −1.04 459 A0V suspected variable, Vmax = 4.67m, Vmin = 4.72m
HD 32309 32309 23362 05h 01m 25.56s −20° 03′ 06.8″ 4.91 0.88 209 B9V
17 Lep 17 SS 41511 28816 06h 04m 59.13s −16° 29′ 03.9″ 4.92 −2.66 1069 Ap shell ротирајуће промјенљиве и Симбиотичке звијезде, Vmax = 4.82m, Vmin = 5.06m, P = 260.34 d
HD 32436 32436 23430 05h 02m 09.77s −26° 16′ 29.4″ 5.01 0.65 242 K1III aka HR 1628
HD 41312 41312 28675 06h 03m 15.56s −26° 17′ 05.1″ 5.03 −0.35 388 K3II/IIICNv
HD 34310 34310 24505 05h 15m 24.37s −26° 56′ 36.4″ 5.06 0.45 272 B9V
HD 35162 35162 25045 05h 21m 46.27s −24° 46′ 22.6″ 5.06 0.28 294 A2/A3
8 Lep 8 35337 25202 05h 23m 30.16s −13° 55′ 38.5″ 5.25 −3.47 1811 B2IV
19 Lep 19 42042 29048 06h 07m 41.63s −19° 09′ 57.6″ 5.28 −1.41 710 M1III Полуправилна промјенљива звијезда
ν Lep ν 7 34863 24873 05h 19m 59.03s −12° 18′ 56.2″ 5.29 0.25 332 B7/B8V
HD 41841 41841 28943 06h 06m 32.10s −23° 06′ 38.8″ 5.46 −0.36 475 A2V
HD 34538 34538 24679 05h 17m 40.25s −13° 31′ 10.9″ 5.48 2.06 158 G8IV suspected variable, Vmax = 5.38m, Vmin = 5.50m
HD 39070 39070 27517 05h 49m 36.55s −14° 29′ 00.8″ 5.49 0.60 310 G8III
HD 42301 42301 29150 06h 08m 57.87s −22° 25′ 38.2″ 5.49 1.02 255 A0V
10 Lep 10 36473 25853 05h 31m 07.62s −20° 51′ 48.8″ 5.53 0.93 272 A0V
HD 42341 42341 29205 06h 09m 34.53s −14° 35′ 04.9″ 5.56 1.49 212 K2III
RX Lep RX 33664 24169 05h 11m 22.85s −11° 50′ 57.2″ 5.60 −0.08 447 M6.2III полуправилна промјенљива, Vmax = 5.12m, Vmin = 6.65m, P = 79.54 d
HD 32667 32667 23554 05h 03m 53.26s −24° 23′ 17.0″ 5.61 1.72 196 A2IV
HD 39853 39853 27938 05h 54m 43.59s −11° 46′ 27.3″ 5.62 −1.18 746 K3 comp suspected variable
HD 35505 35505 25280 05h 24m 28.47s −16° 58′ 32.7″ 5.64 1.50 220 A0V
HD 31925 31925 23166 04h 59m 01.44s −16° 22′ 34.8″ 5.65 2.47 141 F5V suspected variable, Vmax = 5.62m, Vmin = 5.69m
HD 32890 32890 23668 05h 05m 16.19s −26° 09′ 08.1″ 5.71 1.37 240 K2III
HD 42443 42443 29234 06h 09m 47.91s −22° 46′ 28.2″ 5.71 2.04 176 F5V
HD 42621 42621 29294 06h 10m 34.69s −27° 09′ 15.1″ 5.72 0.68 331 K1III
HD 38206 38206 26966 05h 43m 21.66s −18° 33′ 26.8″ 5.73 1.53 226 A0V
1 Lep 1 32503 23474 05h 02m 44.94s −22° 47′ 42.3″ 5.74 −0.29 524 K1IV
YY Lep YY 41933 28984 06h 06m 57.52s −21° 48′ 44.2″ 5.74 −1.54 931 M3II/III полуправилна промјенљива
HD 35736 35736 25397 05h 25m 59.82s −19° 41′ 43.3″ 5.78 2.61 140 F5V
HD 39190 39190 27533 05h 49m 53.51s −22° 58′ 18.9″ 5.87 −0.49 610 A1V
12 Lep 12 38090 26865 05h 42m 13.96s −22° 22′ 25.5″ 5.88 −0.97 765 A2/A3V
HD 40151 40151 28085 05h 56m 14.20s −22° 50′ 24.2″ 5.95 1.19 292 K0/K1III
HD 34721 34721 24786 05h 18m 50.24s −18° 07′ 48.7″ 5.96 3.98 81 G0V
HD 33093 33093 23831 05h 07m 24.88s −12° 29′ 27.6″ 5.97 3.17 118 G2V suspected variable
HD 32996 32996 23777 05h 06m 36.73s −13° 07′ 21.6″ 6.04 0.81 363 B9.5/A0IV
HD 40972 40972 28520 06h 01m 13.11s −25° 25′ 03.8″ 6.04 0.81 363 A0V
HD 35991 35991 25532 05h 27m 36.49s −21° 22′ 32.8″ 6.08 0.75 380 K0III
HD 42729 42729 29347 06h 11m 13.66s −26° 28′ 55.6″ 6.08 −0.50 675 B9.5IV/V
HD 37306 37306 26395 05h 37m 08.76s −11° 46′ 31.7″ 6.10 2.00 215 A2V
HD 38054 38054 26866 05h 42m 14.49s −17° 31′ 49.4″ 6.15 −0.16 597 K3III
HD 38392 AK 38392 05h 44m 26.50s −22° 25′ 18.0″ 6.15 K2V уобичајено правилно кретање са γ Lep; BY Draconis промјенљива, ΔV = 0.06m, P = 21.4 d
HD 39385 39385 27670 05h 51m 28.62s −22° 55′ 36.6″ 6.16 0.49 443 K0IIICN...
HD 38713 38713 27308 05h 47m 07.81s −16° 14′ 17.0″ 6.18 −0.36 664 G8III
HD 41125 41125 28622 06h 02m 33.81s −14° 29′ 49.9″ 6.20 0.58 434 K0III
HD 40745 AC 40745 28434 06h 00m 17.66s −12° 53′ 59.7″ 6.21 2.32 195 F2IV γ Doradus промјенљиве
HD 34045 34045 24394 05h 13m 59.94s −14° 36′ 24.7″ 6.22 1.84 245 A9II/III
HD 37971 37971 26821 05h 41m 41.51s −16° 43′ 33.0″ 6.22 −1.65 1221 B4/B5III
HD 42486 42486 29233 06h 09m 47.16s −26° 42′ 04.0″ 6.27 0.64 435 G8/K0III
HD 35850 AF 35850 25486 05h 27m 04.75s −11° 54′ 03.0″ 6.30 4.16 87 F7V: RS CVn промјенљиве, Vmax = 6.26m, Vmin = 6.35m, P = 1 d
HD 33162 33162 23874 05h 07m 49.82s −12° 35′ 32.8″ 6.33 −0.52 763 M1III полуправилна промјенљива, Vmax = 6.28m, Vmin = 6.40m, P = 16.62 d
HD 38382 38382 27075 05h 44m 28.41s −20° 07′ 36.0″ 6.34 4.30 83 F8/G0V
HD 42327 42327 29178 06h 09m 20.20s −18° 07′ 34.8″ 6.36 0.86 410 B9Vn...
HD 34798 YZ 34798 24825 05h 19m 17.44s −18° 31′ 11.8″ 6.37 −0.56 791 B5IV/V Споро-пулсирајуће звијезде типа Б
HD 40235 40235 28118 05h 56m 34.43s −23° 12′ 55.4″ 6.37 0.44 499 K0III
HD 33238 33238 23908 05h 08m 13.26s −15° 05′ 43.3″ 6.38 −0.31 710 K1III + F/G
HD 33667 33667 24114 05h 10m 44.59s −25° 54′ 37.9″ 6.40 −0.33 724 K1III/IV
HD 37643 37643 26602 05h 39m 16.23s −17° 50′ 57.9″ 6.40 −1.61 1304 B4
HD 32612 32612 23551 05h 03m 52.12s −14° 22′ 12.9″ 6.42 −1.62 1320 B2IV
HD 34318 34318 24560 05h 16m 10.56s −11° 21′ 09.2″ 6.45 −0.60 838 G0
HD 33095 33095 23818 05h 07m 09.78s −19° 23′ 33.1″ 6.47 3.58 123 G2V
HD 35137 35137 25059 05h 21m 55.31s −17° 36′ 13.1″ 6.47 0.72 461 K0III
HD 35386 35386 25180 05h 23m 11.98s −26° 42′ 19.8″ 6.49 2.89 171 F6V
HD 34797 TX 34797 24827 05h 19m 18.31s −18° 30′ 34.4″ 6.54 799 B7Vp α2 CVn промјенљива, ΔV = 0.04m, P = 2.28715 d
S Lep S 41698 28874 06h 05m 45.54s −24° 11′ 43.9″ 6.74 −0.46 898 M5III полуправилна промјенљива, Vmax = 6m, Vmin = 7.58m, P = 97.3 d
HD 42659 UV 42659 29365 06h 11m 21.75s −15° 47′ 35.0″ 6.77 429 Ap... Рапидно осцилујућа Ap звијезда
4 Mon (4) 42116 29118 06h 08m 25.39s −11° 08′ 46.6″ 6.90 1.80 342 A2
HD 37847 TW 37847 26714 05h 40m 39.72s −20° 17′ 55.6″ 7.00 720 K0IV RS CVn variable, ΔV = 0.32m, P = 28.84338 d
HD 33844 33844 24275 05h 12m 36.08s −14° 57′ 04.27″ 7.30 329 има двије планете (b и c)
T Lep T 32803 23636 05h 04m 50.85s −21° 54′ 16.5″ 7.40 2670 M6ev Мира промјенљиве звијезде, Vmax = 7.4m, Vmin = 14.3m, P = 372 d
HD 31527 31527 22905 04h 55m 38s −23° 14′ 31″ 7.48 126 G0V има три планете (b, c и d)
R Lep R 31996 23203 04h 59m 36.50s −14° 48′ 21.0″ 7.71 1350 C7,6e Hind's Crimson звијезда; Мира промјенљива, Vmax = 5.5m, Vmin = 11.7m, P = 445 d
HD 33283 33283 23889 05h 08m 01.01s −26° 47′ 50.9″ 8.05 3.36 282 G4V има планету (b)
HD 33142 33142 23844 05h 07m 36s −13° 59′ 11″ 8.13 411 K0III има планету (b)
Gliese 229 42581 29295 06h 10m 34.62s −21° 51′ 52.7″ 8.14 9.33 19 M1/M2V треперећа звијезда; има пратњу смеђег патуљка
RY Lep RY 38882 27400 05h 48m 10.25s −20° 01′ 25.0″ 8.25 647 A9V δ Sct промјенљива, Vmax = 8.05m, Vmin = 8.46m, P = 0.2251475 d
HD 32450 32450 23452 05h 02m 28.42s −21° 15′ 23.9″ 8.32 27.961 M0V
RS Lep RS 40640 05h 59m 18.42s −20° 13′ 25.1″ 9.88 A0V Алгол (звијезда), Vmax = 9.91m, Vmin = 10.38m, P = 1.2885439 d
U Lep U 31599 22952 04h 56m 17.99s −21° 13′ 02.0″ 10.52 1910 A9/F0Iab: RR Lyr промјенљиве, Vmax = 9.890m, Vmin = 11.093m, P = 0.5814789 d
WASP-61 05h 01m 12.0s −26° 03′ 15″ 12.5 1566 F7 има транзитну планету (b)
WASP-49 06h 04m 21.47s −16° 57′ 55″ 11.35 638 G6 има транзитну планету (b)

РеференцеУреди