Списак филмских занимања

Филмска занимања, или филмске професије, су скуп најразличитијих занимања која су неопходна да би се реализовао филмски пројекат - филм, али у филмска занимања у ширем смислу могу се уврстити и сва занимања која су везана не само за филмску праксу него и за теорију филма, као и занимања везана за дистрибуцију, приказивање и трговину филмовима. Како се филмска теорија и пракса, као и начини приказивања и дистрибуције филмова, мењају у складу са технологијом и културом, тако нека занимања нестају, губе свој значај, а друга настају и добијају већи значај.

Филмска занимања:

Од занимања из теорије филма могу се поменути филмски критичар, теоретичар филма и историчар филма.