Способност осећања горког укуса ПТЦ-а

Способност осећања горког укуса фенил-тиокарбамида је нормална наследна особина човека која се наслеђује аутозомно-доминантно по Менделовим законима. Неосетљивост на ПТЦ условљава рецесиван алел на аутозомном хромозому. Особе које осећају горак укус ПТЦ-а могу бити хетерозиготне или доминантни хомозиготи.

У различитим деловима света и код различитих популација вршена су истраживања ради утврђивања учесталости особа које не осећају горак укус ПТЦ-а, на основу чега се долази до следећих сазнања:

Спољашње везеУреди