Старатељ је физичко лице са пословном способношћу које је, на основу сопственог пристанка, а по решењу старатељског органа, обавезно да се стара о имовини, личности, правима и интересима малолетних лица која нису под родитељским старањем и других лица лишених пословне способности. Право познаје више врста старатеља: старатељ више штићеника, колективни старатељ (за особе смештене у посебним установама), непосредни старатељ и привремени старатељ.

ЛитератураУреди