Степена функција

Степена функција с једном променљивом је функција облика : где су и константни реални бројеви а променљив реалан број.

За анализу ове функције разликују се следећи случајеви:

  1. је природан број
  2. је негативан цео број
  3. је позитиван рационалан број
  4. је негативан рационалан број
  5. је реалан број