Супсидијарност је принцип друштвене организације који сматра да друштвена и политичка питања треба решавати на најнепосреднијем нивоу који је за то прикладан.

Супсидијарност је можда најпознатија као опште начело права Европске уније.

Дефиниција уреди

Оксфордски речник енглеског језика дефинише супсидијарност као "начело да централна власт треба да има супсидијарну функцију, обављајући само оне задатке који се не могу обављати на локалном нивоу".[1]

Референце уреди