ТИМ-001 је микрорачунар намењен развоју разних РС апликација, особито у области софтверског рачунарства. Производио га је Институт „Михајло Пупин“ 1983/84. године.

Литература:

  • Драгољуб Милићевић, Душан Христовић (Ед), „Рачунари ТИМ“, Изд. Научна књига, Београд 1990;
  • Душан Христовић, „Развој рачунарства у Србији“, ФЛОГИСТОН, бр.18/19, р.89-105, Музеј МНТ-САНУ, Београд 2010/2011;
  • Д. Б. Вујаклија, Н. Марковић (Ед), "50 година рачунарства у Србији- ХРОНИКА ДИГИТАЛНИХ ДЕЦЕНИЈА“, изд. ДИС, ИМП, ПС-пресс, Београд 2011.ТИМ пројектанти из Института М. Пупин, из Викимедије

Екипа ТИМ-пројектаната из Инст. М. Пупин.

ТИМ-001 са Еи ПП-2400М модемом