Таблица извода

списак на Викимедији

Једна од главних операција у математичкој анализи је налажење извода. Ова табела даје списак извода многих функција. Ознаке f и g представљају диференцијабилне функције реалних бројева, а c је реалан број. Ове формуле су довољне да се диференцира било која елементарна функција. Напомена: У даљем тексту означаваћемо извод функције f на уобичајен начин: , да бисмо назначили да се диференцира по параметру .

Општа правила изводаУреди

Линеарност
 
 
Извод производа
 
Извод количника
 
Извод сложене функције
 
Извод инверзне функције
 

Изводи простих функцијаУреди

 
 
 
 
  где су и xc и cxc-1 дефинисани
 
 
 

Изводи експоненцијалних и логаритамских функцијаУреди

 
 
 
 
 
 

Изводи тригонометријских функцијаУреди

Изводи хиперболичких функцијаУреди