Тилакоиди су плочасте инвагинације ћелијске мембране прокариотских ћелија и пластида. Поседују их бактерије које могу да обављају фотосинтезумодрозелене бактерије.

Грађа тилакоида у хлоропласту.
Тилакоиди (тилакоидне мембране) у модрозеленој бактерији.