Превоз опасних материја

Превоз опасних материја регулисан је Уредбом о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају и Законом о производњи и промету опасних материја[1]. Превоз у међународном саобраћају регулисан је међународним прописима:

 • ADR за друмски саобраћај (European Agreement on the International Road Transport of Hazardous Goods)
 • RID за железнички превоз (Regulation for International Transport of Hazardous Goods)
 • IMGD за поморски превоз (International Maritime Dangereous Goods Code/Transport by Sea)
 • IATA DGR за ваздушни превоз (IATA regulations on the Transport of Hazardous Goods/Air Transport)
 • Препоруке о превозу опасних роба (општи документ Уједињених нација)

Класификација опасних материја

уреди

Опасне материје су разврстане у девет категорија (класа)[1]

 • Класа 1. Експлозивне супстанце и предмети користе се за извођење експлозија и пиротехничких ефеката.
 • Класа 2. Гасови под притиском, у течном стању или растворени под притиском
 • Класа 3. Запаљиве течности
 • Класа 4. Запаљиве чврсте материје
 • Класа 5. Оксидирајуће супстанце (оксиданти, оксиданси)
 • Класа 6. Отровне (токсичне) и инфективне супстанце
 • Класа 7. Радиоактивне супстанце
 • Класа 8. Корозивне супстанце
 • Класа 9. Мешовите опасне супстанце

Обележавање транспортних средстава које превозе опасне материје

уреди
 
Пример плакате са Кемлеровим кодом и УН бројем

На цистернама и возилима која се крећу путевима под међународном ADR регулативом на плакати (листици) која се на њима налази наведени су Кемлеров код (број дат у горњем делу) и одговарајући број дат Препоруком УН за транспорт опасних материја (број у доњем делу)[1]. Наранџаст чист плакат без бројева указује да возило превози опасан терет (бурад, пакети итд.) или се ради о танкеру са шароликом робом. Камиони односно цистерне које се крећу јавним путевима, а преносе материје опасне по људе и њихову животну средину, морају се обележити истоветним таблама са обе стране као и спреда и позади.

Значење цифара Кемлеровог кода

уреди
Прва цифра Кемлеровог кода указује на примарну опасност Друга и трећа цифра генерално указују на секундарне опасности
0 Опасност је адекванто описана првом цифром
2 Гас 2 (Запаљиво) може испаравати
3 Запаљива течност 3 Пожарна опасност
4 Запаљиве чврсте материје 4 Пожарна опасност
5 Оксидирајуће супстанце или органски пероксиди 5 Оксидирајућа опасност
6 Токсична материја 6 Токсична опасност
7 Радиоактивна материја 7 Радиоактивна опасност
8 Корозивна материја 8 Корозивна опасност
9 Мешовите/Опасност по животну средину (инфективне, биолошке) 9 Саморазлагање или бурне реакције настале услед полимеризације
Реагује опасно са водом X

УН број

уреди

УН број је четвороцифрен и идентификује опасну материју. Свака опасна супстанца има свој јединствен УН број (Пример: за бензин је 1203). УН бројеви иду у опсегу од 0001 до 3500 и представљају део општег документа Уједињених нација у виду Препорука о превозу опасних роба.

Види још

уреди

Референце

уреди
 1. ^ а б в Шимон Ђармати, Хемија опасних материја, Виша политехничка школа, Београд, 2006.

Спољашње везе

уреди