Трећа аналитичка група анјона

Трећа аналитичка група анјона у аналитичкој хемији је група сулфата, односно ту припада SO42- јон.

КарактеристикеУреди

Таложи се из киселе средине са баријум-хлоридом у виду белог кристалног баријум-сулфата.

Доказивање SO42- јонаУреди

реагенс производ детектовање промене реакције
баријум-хлорид баријум-сулфат бели кристални талог SO42- + Ba2+ → BaSO4
олово-ацетат олово(II)-сулфат бели кристални талог Pb2+ + SO42- → PbSO4

Уколико се сумпорној киселини додају баријум-хлорид и калијум-перманганат издвојиће се изоморфни кристали тамнољубичасте боје. Уз додатак водоник-пероксида, раствор ће се обезбојити, али не и талог.

ЛитератураУреди

  • Рондовић, Д. 1991. Квалитативна хемијска анализа. Научна књига: Београд.