Узорак (статистика)

Узорак је изабрани део статистичког скупа који треба да представља репрезент популације која је обухваћена истраживањем. Уколико је узорак репрезентативан по свим важним својствима, резултати добијени истраживањем су поузданији. Статистичким путем се могу формирати различити типови узорака од којих су најпознатији: стратификовани, квотни, спарени, пропорционални и сл. Грешке код формирања узорка могу бити стандардне и вероватне што се израчунава посебним поступком.

ЛитератураУреди