Херкогамија

Херкогамија (од грч. herko=ограда грч. gamos=брак) означава значајно просторно раздвајање експресије пола (полних функција) код хермафродитних организама. Појам херкогамија први је употребио Аксел (Axell, 1896). Често је присутна код цветова скривеносеменица у виду различите дужине прашника и тучка.

Постоји неколико облика херкогамије:

  1. херкогамија прилаза, када је жиг тучка изнад нивоа прашника и опрашивач који прилази цвету је најпре у контакту са жигом;
  2. реверзна херкогамија, када је опрашивач најпре у контакту са прашницима — претпоставља се да овај облик херкогамије олакшава да се већа количина полена изнесе из цвета;
  3. хетеростилија, која подразумева постојање различите „архитектуре" цветова на биљкама исте врсте, тј. и цветова са дужим прашницима од тучка, и цветова са краћим прашницима од тучка (дистилија).

Литература / Спољашње везеУреди

  • Webb C.J., Lloyd D.G. 1986. The avoidance of interference between the presentation of pollen and stigmas in angiosperms II. Herkogamy. New Zealand Journal of Botany 24: 163-178.[1][мртва веза]
  • Barrett, S.C. 2002. The Evolution of Plant Sexual Diversity. Nature reviews Genetics 3(4):274-84. doi:10.1038/nrg776 [2][3]