Хетерогене равнотеже

УводУреди

Изучавање хетерогених равнотежа подразумева проучавање понашања термодинамичких система у зависности од притиска, температуре и састава.

 .

Понашање хетерогених равнотежа се представља у дијаграму стања.   је једнокомпонентни систем - приказује се као комбинација   (Слика 1.) или   (Слика 2.).

 
Слика 1. Дијаграм стања: Притисак-Температура
 
Слика 2. Дијаграм стања: Температура-Састав

На основу ових дијаграма можемо пратити понађање материјала. Када посматрамо двокомпонентни систем   - сума   је увек константна. Довољно је знати концентрацију једне компоненте да би се одредила (или приказала) друга.

  (у молским уделима).
 .

Ако је у питању трокомпонентни систем

 
 
 .

За приказ трокомпонентног система користи се трокомпонентни (тернерни) фазни дијаграм (Слика 3.).

 
Слика 3. Тернерни дијаграми стања