Храпави ендоплазматични ретикулум

Храпави (грануларни, гранулисани) ендоплазматични ретикулум (gER/гЕР) је врста ендоплазматичног ретикулума коју одликује присуство рибозома на површини мембране која је окренута ка цитосолу. Изглед је описан називом — лат. granulum = зрно. Мембране грануларног ендоплазматичног ретикулума образују плоче које су најчешће постављене паралелно. Овај облик ендоплазматичног ретикулума је у континууму са спољашњом мембраном једарног овоја. На рибозомима везаним за мембране грануларног ендоплазматичног ретикулума одвија се синтеза протеина.

Храпави (грануларни, гранулисани) ендоплазматични ретикулум

Протеини који се синтетишу у грануларном ендоплазматичном ретикулуму транспортују се везикулама које се од њега одвајају и путују ка Голџијевом апарату, ради даље обраде, тзв. „сазревања”.

Литература

уреди
  • Шербан, М, Нада: Ћелија - структуре и облици, ЗУНС, Београд, 2001
  • Гроздановић-Радовановић, Јелена: Цитологија, ЗУНС, Београд, 2000
  • Пантић, Р, В: Биологија ћелије, Универзитет у Београду, београд, 1997
  • Диклић, Вукосава, Косановић, Марија, Дукић, Смиљка, Николиш, Јованка: Биологија са хуманом генетиком, Графопан, Београд, 2001
  • Петровић, Н, Ђорђе: Основи ензимологије, ЗУНС, Београд, 1998

Види још

уреди

Спољашње везе

уреди