Хромозом 3 (човек)

Хромозом 3 је аутозомни хромозом у хуманом кариотипу је трећи по величини, изграђен од 214 милиона базних парова. Према положају центромере припада метацентричним хромозомима. Заједно са хромозомима 1 и 2 сврстан је у А групу хромозома.

Мапирани гени и болести

уреди
 
Хромозом 3 са означеним генским локусима

На хромозому 3 мапирани су гени за следеће болести:

Литература

уреди
  • Туцић, Н, Матић, Гордана: О генима и људима, Центар за примењену психологију, Београд, 2002.
  • Маринковић, Д, Туцић, Н, Кекић, В: Генетика, Научна књига, Београд
  • Татић, С, Костић, Г, Татић, Б: Хумани геном, ЗУНС, Београд, 2002.
  • Матић, Гордана: Основи молекуларне биологије, Завет, Београд, 1997.
  • Ридли, М: Геном - аутобиографија врсте у 23 поглавља, Плато, Београд, 2001.
  • Prentis S: Биотехнологија, Школска књига, Загреб, 1991.
  • Думановић, Ј, маринковић, Д, Денић, М: Генетички речник, Београд, 1985.
  • Косановић, М, Диклић, В: Одабрана поглавља из хумане генетике, Београд, 1986.
  • Лазаревић, М: Огледи из медицинске генетике, београд, 1986.
  • Швоб, Т. и срадници: Основи опће и хумане генетике, Школска књига, Загреб, 1990.

Спољашње везе

уреди