Хундово правило максималног мултиплицитета

(преусмерено са Хундово правило)

Хундово правило максималног мултиплицитета или само Хундово правило је прво од три правила које је поставио немачки физичар Фридрих Хунд. Хундова правила се користе у атомској физици и везана су за обележавање електронске конфигурације, тачније предвиђања положаја електрона по орбиталама у основном стању атома. Прво правило, Хундово правило максималног мултиплицитета, налази велику примену у хемији, а гласи:

Орбитале једнаког садржаја енергије, тзв. дегенерисане орбитале, попуњавају се тако да што више подорбитала буде делимично попуњено (једним електроном) и то истог спина, пре него што почне потпуно испуњавање подорбитале. Такво попуњавање је енергетски најповољније.

Другим речима, за дегенерисане орбитале најниже енергетско стање је оно у коме је исти број електрона са истим спином максималан.

Хундово правило је засновано на посматрању атомских спектара, 1925. године.

ПрименаУреди

На пример, кисеоник има 8 електрона и запис његове електронске конфигурације је 1s22s22p4. Орбитала 1s и валентна орбитала 2s ће бити у потпуности попуњене, будући да у s-орбиталу може стати највише 2 електрона. Друга валентна орбитала, 2p, неће бити попуњена у потпуности, будући да се у њој налази 4 од максимално 6 електрона. Ти електрони ће, на основу Хундовог правила, бити распоређени на овај начин: [↑↓] [↑] [↑]. Принцип попуњавања је такав да се прво све три p-орбитале попуне делимично, једним електроном истог спина, а затим редом колико је електрона остало. Погрешно писање попуњавања орбитала је на пример: [↑↓] [↑] [↓] или [↑↓] [↑↓][ ].

Види јошУреди

ЛитератураУреди

  • Трифуновић, Срећко Р., Сабо Тибор, Тодоровић Зоран „Општа хемија”, Хемијски факултет (Београд - Гораграф). 2014, (464), стр. 115-116.