ЦЕР-22 (или ЦЕР модел 22) је рани транзисторски дигитални рачунар из серије ЦЕР (Цифарски Електронски Рачунар), а произведена су само три примерка овог рачунара у Институту „Михајло Пупин“, Београд.

Рачунар ЦЕР-22, ЕРЦ БеоБанка, Београд
Рачунар ЦЕР-22 (изглед изнутра), в.реф. Лит.4, стр.166
ЦЕР-22 рачунар у раду

ЦЕР-22 је рачунар развијан и пројектован од 1967. до 1969. године, а био је намењен за пословне примене у банкама (за даљинске операције) и неким комуналним предузећима. Коришћен је за обраде података и планирање пословних одлука (у периоду од 1968. до 1975. године) у следећа три београдска предузећа: Беобанка, Југопетрол- Београд и Београдски водовод (БВК). У оквиру рада система ЦЕР-22 у Београдској банци је остварена, први пут у Југославији, он-лајн мрежа дигиталних уређаја ( даљинских терминала). Види Лит. бр.2 и 3 доле за тзв.систем PIS са телепринтерима у филијалама банке (аутори: Р. Илић, В. Потић, Д. Христовић, М. Момчиловић).

Руководиоци пројекта као и састав развојних тимова за поједине рачунаре ЦЕР-22 били су:

 • инж. Душан Христовић, мр. Светомир Ојданић, мр. Веселин Потић, Радивоје Илић, за Беобанку;
 • др Мирослав Јоцковић, инж. Бранимир Лепосавић, инж. Михаило Шавикин, мр. Владан Павловић, инж. Љубивоје Марковић за Југопетрол;
 • мр. Владислав Пауновић, мр. Милош Марјановић, инж. Петар Врбавац, Драгиша Тинковић, за Београдски Водовод БВК.


Техничке карактеристике рачунара ЦЕР-22Уреди

 • Технологија: IC (MSI), транзисторска и диодна логичка кола.
 • Штампане плочице логичких кола са рибон-конекторима;
 • Перформансе процесора: осам група инструкција (укупно има 48; формат 3 бајта (код + адресни део), BCD вишециклична обрада је била око 10 микросекунди;
 • Магнетно-феритна примарна меморија: 32 КВ (време циклуса је 2 микросекунде);
 • Секундарна меморија: дискови CDC-854 (максимално 8 јединица);
 • Читач и бушач картица типа Creed: брзине рада 300 карт/мин. и 150 карт/мин;
 • Читач и бушач папирне траке типа „Facit“: брзине 1000 зн/сек и 150 зн/сек;
 • Линијски штампач, тип DP MZ-4: 128 зн/ред, брзина 600 редова/мин;
 • Периферна опрема: Бушилице и верифицирке бушених картица, типа Creed.

ЛитератураУреди

 • 1. Ел. рачунарски систем ЦЕР-22 (Душан Христовић, Љубивоје Марковић, Славољуб Рајић), Зборник Симпозијума Информатика-68, стр. 271-278, Љубљана-Блед, Октобар 1968.
 • 2. Рачунар ЦЕР-22 (Душан Христовић), часопис Аутоматизација у ХПЕЕА, бр.10, стр. 5-12, Београд 1969.
 • 3. Цифарски електронски рачунари ЦЕР (М. Момчиловић, Д. Христовић, П. Врбавац и др), Зборник семинара Механизација и АОП у предузећима, стр. 38-58, Нова Варош, 22. мај 1969.
 • 4. „Рачунари ТИМ“, (Д. Милићевић, Д. Христовић, Ед.), види слике ЦЕР-22 рачунара на стр. 164-166 ове књиге, изд. Научна књига, Београд 1990.
 • 5. „Преглед и анализа рачунара ЦЕР“(Владислав Пауновић, Душан Христовић), Зборник 44. Конф. ЕТРАН-2000, том.3, стр.79-82, Сокобања,26.јун 2000.
 • 6. „Развој рачунарства у Србији“ (Душан Христовић), часопис ФЛОГИСТОН, бр.18/19, стр.89-105, Изд. Музеј МНТ-САНУ, Београд 2010/2011.
 • 7. "50 година рачунарства у Србији“ (Хроника дигиталних деценија) књига-зборник (Д. Б. Вујаклија, Н. Марковић-Ед), стр.37-44, ДИС, ИМП, РС-press, Београд 2011.

НапоменаУреди

 • Детаљне блок-шеме рачунара ЦЕР-22 (цртежи и слике)види: Рачунар ЦЕР-22 (Душан Христовић), Аутоматизација у ХПЕЕА, бр.10, стр. 5-12, Београд 1969.
 
ЦЕР.22 систем, блок-схема

Види јошУреди

Спољашње везеУреди