• За два извора:
  • {{redirect 2|ПРЕУСМЕРЕЊЕ1|ПРЕУСМЕРЕЊЕ2}}
  • {{redirect 2|ПРЕУСМЕРЕЊЕ1|ПРЕУСМЕРЕЊЕ2|УПОТРЕБА}}
  • {{redirect 2|ПРЕУСМЕРЕЊЕ1|ПРЕУСМЕРЕЊЕ2||СТРАНИЦА1}}
  • {{redirect 2|ПРЕУСМЕРЕЊЕ1|ПРЕУСМЕРЕЊЕ2|УПОТРЕБА|СТРАНИЦА1}}
  • {{redirect 2|ПРЕУСМЕРЕЊЕ1|ПРЕУСМЕРЕЊЕ2|УПОТРЕБА1|СТРАНИЦА1|УПОТРЕБА2|СТРАНИЦА2}}
  • {{redirect 2|ПРЕУСМЕРЕЊЕ1|ПРЕУСМЕРЕЊЕ2|УПОТРЕБА1|СТРАНИЦА1|УПОТРЕБА2|СТРАНИЦА2|УПОТРЕБА3|СТРАНИЦА3}}
  • {{redirect 2|ПРЕУСМЕРЕЊЕ1|ПРЕУСМЕРЕЊЕ2|УПОТРЕБА1|СТРАНИЦА1|УПОТРЕБА2|СТРАНИЦА2|УПОТРЕБА3|СТРАНИЦА3|УПОТРЕБА4|СТРАНИЦА4}}